WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ

Kolejny teren misyjny przypadł polskim Pallotynom w sytuacji dość niezwykłej. Pod koniec grudnia 1990 r. podczas spotkania w Kongregacji Ewangelizacji Narodów – jej Prefekt, słowacki Kard. Józef Tomko zaproponował objęcie przez polskich Pallotynów słynnej bazyliki na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Yamoussoukro.

Na zaproszenie Ojca Świętego Jana Pawła II, skierowane w styczniu 1991 przez Kongregację ds. Ewangelizacji Narodów do Polskiej Prowincji Księży Pallotynów, posłano trzech kapłanów do pracy w Sanktuarium Matki Bożej Pokoju w Yamoussoukro. Sanktuarium to zostało wybudowane przez F. H. Boigny, prezydenta Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej, a następnie ofiarowane w darze Ojcu Świętemu. Jan Paweł II konsekrował Bazylikę 10 września 1990 roku w czasie swojej wizyty w Yamoussoukro. Ojciec Święty pragnął, by sanktuarium to przyczyniło się do szerzenia sprawiedliwości i pokoju “na kontynencie tak doświadczonym przez podziały i trwogi, ale jednocześnie obdarzonym ogromną nadzieją”. Papież wybrał bazylikę na miejsce oficjalnych obchodów III Światowego Dnia Chorych 11 lutego 1995 roku i II Międzynarodowego Spotkania kapłanów w lipcu 1997 roku.

Image

Bazylika stała się sanktuarium, do którego podążają coraz liczniej pielgrzymi ze wszystkich stron świata. Ekipę Księży Pallotynów, którzy organizują życie i kult w sanktuarium wspierają wierni świeccy: rada duszpasterska, różne służby techniczne i pastoralne, przewodnicy. To oni przede wszystkim obsługują przybywających pielgrzymów, proponując zarówno konferencje, katechezy jak i filmy o tematyce religijnej. Grupa pastoralna organizuje także ceremonie liturgiczne i spektakle: Żywy Żłóbek i Mękę Pańską. Bardzo szybko bazylika w Yamoussoukro znalazła swoje miejsce w Kościele i w świecie.
Poza pracą w Bazylice Matki Bożej Pokoju, Księża Pallotyni prowadzą parafię w diecezji Yopougon, blisko Abidżanu. Parafia pw. Jezusa Chrystusa Zbawiciela Miłosiernego, powierzona została opiece ks. AdamaPacuły SAC w 1997 roku.

Sanktuarium Matki Bożej Pokoju w Yamoussoukro
Bazylika Matki Bożej Pokoju gromadzi pod swoimi sklepieniami wiernych, pielgrzymów i turystów każdego wieku i każdego kierunku. Wznosi się na ziemi iworyjskiej i na afrykańskim kontynencie jako znak napomnienia, wezwania do pokoju i miłości, który staje się wyraźniejszy w swoim przesłaniu.
My wszyscy, którzy przybywamy do tego sanktuarium, staramy się odkrywać Boga i jego cuda zdziałane dla nas ludzi. Czyż Dziewica Maryja nie oznajmiła w swym kantyku: “Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię!” (Łk 1,49).
Bóg dla każdego człowieka uczynił, czyni i będzie czynił wielkie rzeczy. W tej Bazylice czyni cuda dla nas wiernych, gdy podczas celebracji eucharystycznej przychodzi, by spotkać się z nami i zamieszkać w naszym sercu. Czyni cuda dla nas pielgrzymów, kiedy przez wstawiennictwo Matki Bożej Pokoju, otrzymujemy łaski od Niego, naszego Ojca niebieskiego. Maryja, której poświęcone jest to Sanktuarium, ustawicznie zanosi nasze modlitwy do swojego Boskiego Syna, który jest Drogą, Prawdą i Życiem! Bóg czyni cuda dla turystów, gdy obdarza łaską ujrzenia, kontemplowania piękna tego sanktuarium, stałego świadka naszych zachwytów i podziwu.
Bazylika w Yamoussoukro jest wspaniałym dziełem, przystanią pokoju, która powinna rozlewać wokoło swoje cenne orędzie pokoju i miłości: “Zachowaj po wszystkie czasy rodzinę ludzką w pokoju, o Nasza Pani Pokoju!” Dziewica Maryja w tym pomaga. Czy to nie Ona dzięki swej dyskretnej obecności i wstawiennictwu otrzymuje od swego Syna wiele cennych pomocy Bożych dla tych wszystkich, którzy działają w tej Bazylice?
Duszpasterstwo zostało powierzone ekipie kapłanów i braci ze wspólnoty Pallotynów. Starają się oni przekazywać orędzie pokoju podczas liturgicznych nabożeństw, podczas pielgrzymek, spektakli, w czasie wizyt osób ze świata polityki oraz wszystkim grupom, które przyjmuje się w Bazylice. Przewodnikom powierzona jest katechizacja poprzez witraże. Oprowadzając turystów i pielgrzymów starają się przekazać im orędzie tego sanktuarium i natchnąć ich duchem pokoju.
Bazyliką administruje Międzynarodowa Fundacja Matki Bożej Pokoju, która jest zobowiązana zapewnić środki do rozpowszechniania duchowego i pastoralnego promieniowania bazyliki. Ponad setka osób pracujących w dzień i w nocy troszczy się o to sanktuarium, aby dobrze funkcjonowało. To wszystko przy ustawicznej pomocy Boga, gdyż bez Niego niczego nie możemy uczynić! W jedności z Dziewicą Maryją Matką Bożą Pokoju, Matką Księcia Pokoju Jezusa Chrystusa, wszyscy pracują na rzecz orędzia pokoju płynącego z Bazyliki Matki Bożej Pokoju i dla chwały Wiekuistego. Przeto niech kopuła Bazyliki promieniuje na cały świat pokojem, niech dosięga dusz i przynagla je do powrotu do Boga Wszechmogącego, któremu należy się chwała w Jezusie Chrystusie.

Ks. Stanisław Skuza SAC

[Więcej wydarzeń i aktualności z WYBRZEŻA KOŚCI SŁONIOWEJ…]