Z nadzieją patrzymy w przyszłość

W tym roku pragniemy
uznać i wyznać nasze słabości,
pragniemy też z mocą pokazać światu
ile wśród nas jest świętości i żywotności.

pp Franciszek

 

Drodzy Przyjaciele Misji i Kościoła na Wschodzie
Początek roku sprzyja refleksji nad tym, co najważniejsze w egzystencji człowieka. Z wiarą dziękujemy Bogu za przeżyty kolejny rok i z nadzieją patrzymy w przyszłość. W tej perspektywie Ojciec święty Franciszek zdecydował, że od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 roku do 2 lutego roku 2016 w całym Kościele będzie trwał Rok Życia Konsekrowanego.

Obecnie na świecie żyje ok. 950 tys. osób konsekrowanych, z tego 35 tys. w Polsce. Zakonnicy, zakonnice oraz osoby należące do Instytutów Świeckich i do Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego obecni są na różnych areopagach Kościoła i społeczeństwa. Obierając drogę rad ewangelicznych, przekazują chrześcijańskie wartości w środowiskach, w których żyją. Wiele z tych osób poświęca się działalności ewangelizacyjnej. Tereny misyjne są dla nich ogromnym polem pracy apostolskiej o charakterze wychowawczym, charytatywnym, kulturowym. Wdzięczni za wielkie bogactwo i różnorodność charyzmatów, otoczmy wszystkie osoby konsekrowane szczególną modlitwą.
Doskonałą okazją do odkrycia piękna pracy misyjnej i uświadomienia sobie naszego powołania do działalności misyjnej jest IV Krajowy Kongres Misyjny, który odbędzie się w Warszawie, w dniach 12-14 czerwca 2015 r. Kontekstem kongresu są rocznice, które obchodzimy w 2015 roku: 50. rocznica wydania Dekretu Soboru Watykańskiego II o działalności misyjnej Kościoła „Ad Gentes”, 40. rocznica opublikowania adhortacji apostolskiej Pawła VI „Evangelii nuntiandi”, 25. rocznica ukazania się encykliki „Redemptoris missio” św. Jana Pawła II oraz 1050. rocznica Chrztu Polski.

Ta wspaniała inicjatywa Komisji Episkopatu Polski ds. Misji oraz Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce jest okazją do odnowienia zapału misyjnego w Polsce, zarówno wśród duchownych, jak i świeckich. Serdecznie zapraszam Was do udziału w tym wydarzeniu, ważnym zwłaszcza dla nas, osób zaangażowanych w misyjną działalność Kościoła.

Kochani Współpracownicy,

Kieruję do Was moją serdeczną wdzięczność za kolejny rok współpracy. Wasza pomoc materialna i duchowa oraz modlitwa w intencji misjonarzy i ich podopiecznych daje nam różnorodne możliwości ewangelizacji i pomocy ludziom w krajach misyjnych. Dziękuję, że wspaniałomyślnie odpowiadacie na prośby naszych misjonarzy. Możemy cieszyć się naszymi wspólnymi osiągnięciami w tym dziele. Dzięki Wam udało nam się w 2014 r. zrealizować liczne projekty w następujących krajach:

 

WENEZUELA – pomoc finansowa w wyposażeniu domu duszpasterskiego przy nowoutworzonej parafii pw. św. Jana Pawła II w Caracas.

 

KOLUMBIA sfinansowanie całorocznego utrzymania domu opieki dla dzieci Casa Hogar w Bello.

UKRAINA rozpoczęcie prac budowlanych kościoła pw. Chrystusa Króla w Kijowie; pomoc osobom poszkodowanym w wyniku zamieszek na Majdanie; wybudowanie w stanie surowym domu pielgrzymkowo-formacyjnego przy parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Odessie; remont budynku i przystosowanie go do funkcji kaplicy w miejscowości Tetirka; odremontowanie kaplicy pw. św. Agnieszki w Sokołowie.

WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ – pokrycie kosztów projektu i dokumentów związanych z pozwoleniem na budowę domu formacyjnego dla kandydatów do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Abobo.

SANTA LUCIA – remont domu duszpasterskiego w parafii pw. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Laborie.

Oprócz wkładu w sfinansowanie wymienionych projektów, częściowo pokryte zostały koszty utrzymania 75 misjonarzy; opłacone zostały koszty biletów lotniczych oraz leczenia misjonarzy przybywających na urlop do Polski w 2014 r. Każdy zrealizowany projekt, to wielka radość, która daje siły i mobilizację do codziennej pracy i większego zaangażowania misyjnego. Proszę Was, abyście nadal otaczali troską misje pallotyńskie. W Informatorze zajdziecie propozycje form współpracy z naszym Sekretariatem Misyjnym, terminy spotkań dla Współpracowników w roku 2015 oraz zaproszenie na rekolekcje, czuwanie misyjne i pielgrzymki. Z radością czekamy na spotkania z Wami!

Mocą Chrystusowego kapłaństwa błogosławię Was i Waszych bliskich na cały rok 2015. Z wdzięcznością za ofiarną współpracę powierzam wszystkich Bogu podczas codziennej Eucharystii sprawowanej w Waszych intencjach. Niech każdy dzień Roku Życia Konsekrowanego będzie naszym wspólnym świadectwem świętości i żywotności Kościoła misyjnego.

Ks. dr Grzegorz Młodawski SAC

Sekretarz ds. Misji i Ewangelizacji Wschodu

30 MSZY ŚW. W DNIU 22 STYCZNIA

Tradycyjnie 22 stycznia w dniu św. Wincentego Pallottiego odprawiamy we wszystkich kościołach pallotyńskich 30 Mszy św. zbiorowych. Będziemy modlić się za wstawiennictwem naszego świętego Założyciela w Waszych intencjach, które przyślecie na druczkach [do pobrania TUTAJ] lub elektronicznie. Ofiary złożone z tej okazji przeznaczone będą na misje.

Zapraszamy do nadsyłania intencji styczniowych