Ząbki: 80. urodziny br. Adama Fułka SAC

W gronie pracowników Sekretariatu Misyjnego w Ząbkach świętowaliśmy 80. urodziny br. Adama.

„Na drodze mego życia Bóg wybrał dzieło i charyzmat św. Wincentego Pallottiego. Pozwolił mi, jako bratu pallotynowi, pracować dla niego i dla ludzi, za co składam Bogu Najwyższemu nieustanne dzięki” – powiedział br. Adam z okazji Złotego Jubileuszu życia zakonnego.

Br. Adam Fułek SAC od prawie czterdziestu lat (od 1981 r.) jest zaangażowany w Pallotyńskim Sekretariacie Misyjnym, gdzie wykazuje się niezwykłym dynamizmem apostolskim. Jest odpowiedzialny za przygotowanie i organizowanie cyklicznych dni skupienia dla naszych Współpracowników Misyjnych w całej Polsce jak również comiesięcznych dni skupienia dla pracowników Sekretariatu Misyjnego. Przez wiele lat prowadził katechezy misyjne oraz angażował się w prowadzenie Wieczerników misyjnych i powołaniowych. Opublikował szereg artykułów w Posyłam Was, w Wiadomościach Prowincjalnych oraz w innych czasopismach misyjnych. Br. Adam 27 sierpnia 2019 r. obchodził Jubileusz osiemdziesięciu lat życia. Z tej okazji, dzięki Pallotyńskiemu Sekretariatowi Misyjnemu, została wydana książka pt. „Zamyślenia nad życiem”.

Na tę książkę składają się przemyślenia, refleksje i opowieści, które odnoszą się do szczególnych okoliczności naszego życia i umożliwiają wykorzystanie ich w określonych sytuacjach – czy będzie to rozczarowanie, czy świąteczne przeżycie w gronie rodzinnym, czy radość z przyjaźni lub poczucie bezradności. Br. Adam prezentuje swoje przemyślenia w taki sposób, by można je było czytać wszędzie i w każdym czasie, ale również rozważać w swojej codzienności.

Deo gratias, ad multos annos!

ks. dr Grzegorz Młodawski SAC
Sekretarz ds. Misji i Dyrektor Pomostu