Ząbki – Kraków – Zakopane: Pallotyński klerycki Wieczernik Misyjny

Drugi dzień Wieczernika Misyjnego w Ząbkach,16.09.2020 r., rozpoczęliśmy wspólną Jutrznią.

Po śniadaniu wzięliśmy udział we Mszy świętej odprawionej przez ks. Zbigniewa Pawłowskiego SAC, misjonarza, który posługiwał przez 44 lata w Rwandzie oraz ks. Grzegorza Młodawskiego SAC, Sekretarza ds. Misji Prowincji Chrystusa Króla. Msza święta była sprawowana w kaplicy pw. Matki Bożej z Kibeho, która znajduje się na terenie ząbkowskiego domu. Ks. Z. Pawłowski przytoczył w kazaniu swoje bogate doświadczenia misyjne i zachęcał nas do dawania hojnych odpowiedzi na Boże wezwania.
Po Mszy świętej udaliśmy się do salki misyjnej, w której ks. Zbigniew dokładniej opowiedział nam o swoim posługiwaniu na terenie Rwandy. Później, po przyśpieszonym obiedzie i spakowaniu się, wyruszyliśmy w drogę do Zakopanego. Po drodze zatrzymaliśmy się w pallotyńskim domu w Krakowie, gdzie spotkaliśmy się z miejscowym proboszczem, ks. Wiesławem Wilmańskim SAC, a także nawiedziliśmy tamtejszy kościół. Po godzinie osiemnastej byliśmy już w Zakopanem, gdzie spotkaliśmy się z ks. Mariuszem Zakrzewskim SAC, spożyliśmy kolację oraz wzięliśmy udział w Apelu Jasnogórskim.

kl. Michał Jaworowski SAC

W Zakopanem, w pallotyńskiej Wspólnocie na Krzeptówkach, klerycy modlili się w narodowym sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Misje i ewangelizacja dotyczą nie tylko egzotycznych dalekich krajów misyjnych, ale również tych bliższych. Ważnym dziełem Kościoła jest reewangelizacja, np. w krajach dawnego Związku Sowieckiego. Temat ten podjął ks. Waldemar Pawelec SAC, który podzielił się swoim doświadczeniem posługi ewangelizacyjnej na Ukrainie.