Ząbki: Maryjna kaplica na Złoty Jubileusz

Zbliża się Jubileusz 50-lecia otwarcia pierwszych misji pallotyńskich oraz działalności Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego.

Z tej okazji przygotowana będzie kaplica misyjna pw. Matki Bożej z Kibeho w siedzibie Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego w Ząbkach. Tutaj odprawiane są Msze święte w intencjach nadesłanych przez Współpracowników Misyjnych. Modlimy się w tej kaplicy za wszystkich Darczyńców i Przyjaciół Misji.

Pierwszym etapem przygotowania jest instalacja figury Matki Bożej z Kibeho przed budynkiem administracji oraz nowego krzyża na wieżyczce wybudowanej przed kaplicą.