Ząbki: Spotkanie grupy misyjnej z naszego Seminarium Duchownego w Sekretariacie Misyjnym

We wtorek 10.12.2019 r., seminaryjna Grupa Misyjna z Ołtarzewa odwiedziła Sekretariat Misyjny w Ząbkach.

Jak podkreślał Sekretarz ds. Misji, ks. Grzegorz Młodawski SAC, najważniejszym celem wizyty było spotkanie. Jego głównym punktem była Eucharystia, sprawowana w odnowionej kaplicy misyjnej. W homilii Ksiądz Sekretarz zachęcał, aby w czasie Adwentu szczególnie nabierać Ducha do odważnego wyznawania wiary. W spotkaniu uczestniczyli także księża misjonarze oraz Rektor wspólnoty. Była to okazja do lepszego wzajemnego poznania i rozmowy na temat misji. Nie zabrakło także wspomnień i porównywania funkcjonowania seminarium kiedyś i dziś. Podczas wizyty klerycy pomogli również w pakowaniu listów do dobrodziejów Sekretariatu.

kl. Michał Elsner SAC
koordynator seminaryjnej Grupy Misyjnej