Ząbki: Spotkanie wielkanocne pracowników Sekretariatu Misyjnego i “Apostolicum”

W Wielki Czwartek, 29 marca 2018 r. o godz. 8.30 w Apostolicum odbyło się tradycyjne spotkanie wielkanocne pracowników Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego, Pomostu, Fundacji Salvatti.pl oraz Wydawnictwa i Drukarni.

Słowo wstępne w imieniu organizatorów wygłosił dyrektor Apostolicum, ks. Józef Nowak SAC. Przybyłych gości powitał Wicerektor miejscowej wspólnoty, ks. Edmund Robek SAC, który również poświęcił pokarmy przygotowane na wielkanocne śniadanie. Następnie Ksiądz Wiceprowincjał Waldemar Pawlik SAC w imieniu własnym i Wyższego Przełożonego Prowincji Chrystusa Króla, ks. Zenona Hanasa SAC złożył wszystkim obecnym i ich bliskim najlepsze życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Wielki Czwartek w Kościele katolickim jest obchodzony jako pamiątka ustanowienia przez Chrystusa sakramentów kapłaństwa i Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy. Z tej okazji przedstawiciele pracowników złożyli życzenia wszystkim kapłanom, a szczególnie Jubilatowi, ks. Stanisławowi Chabińskiemu SAC, który w tym roku obchodzi 50-lecie święceń kapłańskich.
W czasie spotkania Ksiądz Dyrektor Józef Nowak SAC skierował do br. Stanisława Kowalczyka SAC ciepłe słowa wdzięczności za wieloletnią pracę w Apostolicum.
W dalszej części spotkania Fundacja Salvatti.pl przeprowadziła konkurs, którego zwycięzcy otrzymali nagrody.
Zanim rozeszliśmy się do swych domów Ksiądz Wiceprowincjał udzielił Bożego błogosławieństwa. Każdy z uczestników otrzymał podarunek świąteczny.
Niech radosna atmosfera spotkania Wielkanocnego owocuje na dalsze dni naszego życia!

Br. Adam Fułek SAC