Ząbki: Spotkanie wielkanocne

W Wielki Czwartek, 18 kwietnia 2019 r., odbyło się spotkanie pracowników Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego, Pomostu, Drukarni i Wydawnictwa Apostolicum oraz Fundacji Salvatti.pl.

W spotkaniu oprócz pracowników uczestniczył Wiceprowincjał ks. Waldemar Pawlik SAC oraz Rektor ks. Aleksander Orzech SAC. Zgromadzonych gości w serdecznych słowach powitał Ksiądz Rektor, który złożył również życzenia świąteczne.

Następnie przemówił ks. Roman Rusinek SAC ukazując historię objawień Matki Bożej w Kibeho. W szczególny sposób podkreślił prośbę Matki Bożej do odmawiania modlitwy różańcowej w intencji pokoju na świecie.
Ksiądz Wiceprowincjał przemawiając w imieniu Księdza Prowincjała i Zarządu Prowincjalnego wyraził wdzięczność pracownikom za ich zaangażowanie w dzieło misyjne i wydawnicze oraz złożył życzenia błogosławieństwa Zmartwychwstałego Chrystusa wszystkim uczestnikom spotkania i ich rodzinom.

Z okazji uroczystości ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa przedstawiciele pracowników złożyli życzenia kapłanom, wręczając im białe róże. Podczas spożywania pokarmów Fundacja Salvatti.pl zaprosiła do wspólnego quizu. Na koniec uczestnicy spotkania otrzymali symboliczny podarunek świąteczny.
Święta Zmartwychwstania Pańskiego przeżywane w naszej wspólnocie stanowią okazję do integracji pracowników wszystkich agend.

Niech Jezus Zmartwychwstały błogosławi i darzy łaskami. Alleluja!

Br. Adam Fułek SAC