Ząbki: Złoty Jubileusz Kapłaństwa ks. Adolfa Religi SAC

Słowo JUBILEUSZ zawdzięcza Panu Bogu swoje istnienie i treść, jaką w sobie niesie. Na kartach Pisma św. spotkamy słowo “jubileusz”. Tak został nazwany przez Boga rok pięćdziesiąty. Ten rok jest wielkim dziękczynieniem, a jednocześnie podsumowaniem tego, czego dokonał człowiek podczas swojego życia.

Dar i dziękczynienie Bogu – to treść doniosłej uroczystości, jaka miała miejsce 1 czerwca w naszej Pallotyńskiej Wspólnocie w Ząbkach. Ksiądz Adolf Religa SAC – wieloletni duszpasterz i rekolekcjonista Sekretariatu Misyjnego – sprawował dziękczynną Mszę św. Dziękował Bogu za pięćdziesiąt lat posługi kapłańskiej.

Księże Jubilacie, polecamy Bogu wszelkie dobro, które za przyczyną Księdza posługi dokonało się w sercach ludzkich. Jednocześnie prosimy Boga o potrzebne łaski na dalsze lata.