Zakończenie wizytacji kanonicznej w Wybrzeżu Kości Słoniowej

W parafii pallotyńskiej Yopougon razem z biskupem Salomon Lezoutié diecezji Yopougon i przełożonymi pallotyńskimi zakończyła się wizytacja kanoniczna. Pallotyni pracują w Wybrzeżu Kości Słoniowej od 27 lat prowadząc Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju, dwie parafie z 30 kaplicami dojazdowymi, dom formacyjny oraz Adopcję Serca.