Zambia: Misja Kościoła

Lusaka (Fides) – W ramach przygotowań do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego 2019 Kościół w Zambii powraca do słów papieża Pawła VI wypowiedzianych na afrykańskiej ziemi. Podczas swojej pielgrzymki do Afryki w 1969 św. Paweł VI wyraził pragnienie, aby Kościół na czarnym Lądzie Kościołem misyjnym.

Przewodniczący Episkopatu Zambii (ZCCB), Mons. George Zumaile Lungu, podczas inauguracji programu Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego 2019, w Katedrze w Lusace mówił o aktualności papieskiego wezwania – „Bądźcie misjonarzami was samych!’ Dodał, iż Afryka wzięła sobie to życzenie papieża Pawła VI głęboko do serca. Liczni kapłani, zakonnicy i zakonnice świadczą swoim życiem o potrzebie głoszenia miłości Chrystusa, powiększając wspólnotę wierzących w Afryce. „Więcej! Nasi misjonarze opuszczają Afrykę, aby głosić Chrystusa także poza kontynentem”.
O potrzebie chrześcijańskiego świadectwa w Kościele Zambii mówił także Nuncjusz Apostolski w Zambii i Malawi, abp. Gianfranco Gallone na spotkaniu z miejscowym duchowieństwem . Watykański purpurat wezwał kapłanów do bycia wiarygodnymi świadkami Chrystusa i do wielkodusznego dzielenia się skarbem wiary. „Jesteśmy sługami wiary, a nie jej monopolistami!”
W ramach obchodów miesiąca października 2019 odbyło się 30 lipca w Lusace sympozjum naukowe dla anglojęzycznych kapłanów w Afryce. Temat obrad brzmiał: „Głoszenie, sakramenty święte i chrześcijańskie świadectwo w dziele misji ad gentes na kontynencie afrykańskim.
Seminarium, w którym udział wzięło 40 delegatów, w tym 10 dyrektorów Papieskich Dzieł Misyjnych i 13 teologów z Nigerii, Ghany, Tanzanii, Kamerunu, Afryki Południowej, Malawi, Zimbabwe i Zambii miało na celu poszukiwanie źródeł inspiracji dla misyjnej pracy formacyjnej w afrykańskich Kościołach, z uwzględnieniem specyfiki duszpasterstwa w miejscowych wspólnotach. Uczestnicy sympozjum zostali zachęceni do pogłębienia wrażliwości na aktualne problemy, z jakimi borykają się miejscowe wspólnoty kościelne.

(Fides, 5.08.19) (U.S.)