Zasady Pallotyńskiej Adopcji Serca

Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. Miłosierdzie: to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę. Miłosierdzie: to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. Miłosierdzie: jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na drodze życia. Miłosierdzie: to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu.

Są chwile, w których jeszcze mocniej jesteśmy wzywani, aby utkwić wzrok w miłosierdziu, byśmy sami stali się skutecznym znakiem działania Ojca. Z tego właśnie powodu ogłosiłem Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia jako pełen łaski czas dla Kościoła, by uczynić świadectwo wierzących jeszcze mocniejszym i skuteczniejszym.

pp Franciszek, bulla „Misericordiae vultus”

fot. W. Bieliński

Program adopcji na odległość, nazywanej też Adopcją Serca, prowadzą polscy pallotyni za pośrednictwem Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego. Jest to niezwykłe dzieło pomocy dzieciom żyjącym w krajach misyjnych. Wystarczy zadeklarować dokonywanie regularnych wpłat przez określony czas, np. rok, dwa lub więcej.
Początki Adopcji Serca łączą się z tragiczną wojną domową, która rozegrała się w Rwandzie w latach 1994-1996, pozbawiając życia ponad dwa miliony osób. Najbardziej skrzywdzone zostały osierocone dzieci, będące ofiarami wojny. Do tych dzieci dołączyły kolejne.

Głównym celem Adopcji Serca jest zapewnienie dziecku podstawowych środków do życia. Rwanda, Demokratyczna Republika Konga, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zambia, Kamerun – to kraje z tysiącami dzieci potrzebującymi szczególnej pomocy. Włączając się w Pallotyńską Adopcję Serca otoczysz troską materialną i duchową konkretne, znane z imienia i nazwiska dzieci, pozbawione środków do godnego życia.

 PALLOTYŃSKA ADOPCJA SERCA:

♥ obejmuje podopiecznych z Rwandy, Demokratycznej Republiki Konga, Wybrzeża Kości Słoniowej, Kamerunu, Zambii oraz Burkina Faso

♥ skierowana jest do wszystkich ludzi dobrej woli

♥ angażują się w nią osoby indywidualne, małżeństwa, rodziny, grupy parafialne, firmy, grupy osób, klasy szkolne a nawet całe szkoły; otrzymują oni podstawowe informacje o dziecku oraz jego zdjęcie; możliwa jest łączność korespondencyjna z podopiecznym

♥ polega na comiesięcznych wpłatach na konto Sekretariatu Misyjnego kwoty 16 EUR (w tym 1 EUR na koszty administracyjne) lub lub w złotówkach: 75 zł.

♥ każdego miesiąca Sekretariat Misyjny Księży Pallotynów w Warszawie przekazuje tę kwotę pallotyńskim misjonarzom w krajach misyjnych, którzy pomagają konkretnemu dziecku opłacając jego szkołę, finansują zakup materiałów szkolnych, żywności, potrzebnych leków i wszystkiego, co w danym momencie jest niezbędne dla konkretnego dziecka

Pallotyńska Adopcja Serca to pomoc tym dzieciom, które wskazują pracujący na misjach Księża Pallotyni. Zapoznają się oni z aktualną sytuacją w terenie misyjnym i zgłaszają do adopcji dzieci najbardziej potrzebujące pomocy: sieroty, półsieroty, dzieci chore i niepełnosprawne oraz te najuboższe z rodzin wielodzietnych.


* Pallotyńska Adopcja Serca nie jest anonimowa.

* Kiedy kandydaci na rodziców adopcyjnych prześlą na adres Sekretariatu Misyjnego wypełnioną deklarację i dokonają pierwszej wpłaty, wówczas otrzymają podstawowe informacje o dziecku i jego zdjęcie.

* Umożliwiamy kontakt z dzieckiem poprzez korespondencję listowną. List od Rodziny Adopcyjnej, najlepiej napisany w języku, którym posługuje się dziecko należy przesłać do Sekretariatu Misyjnego w Warszawie, zaznaczając numer listy i numer dziecka. Jeśli nie ma możliwości, aby napisać w ojczystym języku dziecka, list napisany w języku polskim jest tłumaczony przez wolontariuszy i przesyłany do adresata.

* Dzięki takiej wymianie korespondencji dziecko ma świadomość, że jest kochane, otoczone troską, pamięcią i modlitwą.

* Uprzejmie prosimy, aby w listach i paczkach nie przekazywać dzieciom słodyczy, zabawek, ubrań czy też innych rzeczy materialnych. Do listu natomiast można dołączyć swoje zdjęcia, kolorowe widokówki, naklejki itd.

* W Pallotyńskiej Adopcji Serca żadne dziecko nie jest specjalnie wyróżniane. Czasami zdarza się taka sytuacja, że Rodzina Adopcyjna dokonuje większej wpłaty na swoje dziecko aniżeli jest wymagana. Informujemy, że taka nadwyżka jest przekazywana przez nas na tzw. „konto ogólne”, które służy do niesienia pomocy innym potrzebującym dzieciom.

Korespondencję z dopiskiem ADOPCJA SERCA  prosimy przesyłać pod adresem:

Pallotyński Sekretariat Misyjny
ul. Skaryszewska 12, skr. poczt. 255
03-802 Warszawa
tel. + 48 22 771 51 61, +48 22 771 51 19, +48 22 771 51 29
e-mail: info@adopcja-serca.pl www: http://www.adopcja-serca.pl/

Wpłaty z dopiskiem ADOPCJA SERCA
prosimy przesyłać na następujące konta bankowe:

Nr konta PLN: 80 1020 1026 0000 1902 0242 0461
Nr konta EUR: 35 1020 1042 0000 8602 0018 8615

Dla ofiarodawców z zagranicy nr rachunku bankowego:

kod BIC (SWIFT) BPKOPLPW

IBAN (BIC) PL 80 1020 1026 0000 1902 0242 0461 (wpłaty w PLN)
Bank PKO BP S.A. II/O Warszawa, kod BIC (SWIFT) BPKOPLPW

IBAN (BIC) PL 35 1020 1042 0000 8602 0018 8615 (wpłaty w EUR)
Bank PKO BP S.A. IV/O Warszawa

UWAGI ODNOŚNIE WYPEŁNIANIA PRZEKAZÓW BANKOWYCH

Uprzejmie prosimy o podawanie adresu nadawcy ofiary zgodnego z adresem podanym w Deklaracji. Ułatwieniem przy księgowaniu wpłat jest dopisanie numeru SM (nad adresem korespondencji od nas otrzymywanej) lub numeru przypisanego dziecku.

DZIECI OBJĘTE ADOPCJĄ REGULARNIE PRZESYŁAJĄ DO NAS LISTY. SĄ ONE JEDNOCZEŚNIE ŚWIADECTWEM  NASZEJ OPIEKI NAD NIMI.

FRAGMENTY LISTÓW OD DZIECI DO DOBROCZYŃCÓW. LISTY ZOSTAŁY PRZETŁUMACZONE NA JĘZYK POLSKI.

Z Rwandy…

Moi Kochani Rodzice,
Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam pokoju Bożego.
Mam się dobrze, cieszę się, że mogę świętować spokojnie po chorobie, która dotknęła moją mamę w marcu. Dziękujemy Bogu, że zachował ją przy życiu, gdy już nie mieliśmy nadziei. U nas deszcz pada bardzo często, pola są zielone, świeci również słońce, pogoda jest bardzo przyjemna. A Wy jak się macie? Jaka jest u Was pogoda? Ciągle leży śnieg? Umieram z ciekawości, chciałbym zobaczyć śnieg.

—-

Drodzy Rodzice, jestem bardzo zadowolona mogąc przekazać Wam moje pozdrowienia i życzyć dobrych Świąt Wielkanocy. Obecnie uczę się układać włosy, nie jest to łatwe. Mam nadzieję, że kiedy zdam egzamin zawodowy na układanie fryzur, będę mogła znaleźć klientów. Marzę o tym, by Was zobaczyć pewnego dnia, i bardzo podziękować będąc twarzą w twarz. Proszę Boga by Wam błogosławił. Dziękuję.

—-

Moi drodzy Rodzice, których bardzo kocham, witajcie. Mam nadzieję że Boże Narodzenie minęło Wam serdecznie tak jak i u nas. Życzę dobrego i szczęśliwego roku. Dziękuję za pomoc, której nie przestajecie mi okazywać. Ona ułatwia mi mieć to wszystko co konieczne do szkoły. miałam wynik 60,7%, to dzięki Wam. Gdyby wszyscy ludzie mieli dobre serca tak jak Wy cały świat byłby rajem. Modlę się za Was, aby Bóg błogosławił w tym, co robicie. Niech Bóg opiekuje się Wami.

Z Kamerunu…

Droga (mamo) chrzestna. Dzień dobry albo dobry wieczór, w zależności od momentu kiedy otrzymasz ten list. Jeśli biorę długopis do ręki to po to, aby Cię pozdrowić i zapytać jak się miewasz oraz aby podziękować za to wszystko co robisz dla mnie i dla mojej rodziny. Jestem w 3-iej klasie. Niestety nie zaliczyłam testu BEPC, ale obiecuję że w roku następnym tak się stanie. Powtarzam klasę. Naprawdę nie wiem, jak Ci dziękować, dziękuję nieskończenie za wszystko. Jesteś naprawdę aniołem posłanym przez Boga, bez Ciebie byłabym nikim. Niech Bóg Cię prowadzi i opiekuje się Tobą w długim życiu, byś mogła kontynuować Twoje dzieła na ziemi.

—-

Drogi Tato albo Mamo chrzestna, witaj. Z radością piszę ten list. Chciałabym poprzez niego już podziękować za twoją pomoc, którą okazujesz dla mnie i dla wszystkich biednych dzieci w Kamerunie i na świecie. Niech Pan Bóg obdarzy Cię środkami finansowymi byś mógł jeszcze lepiej pomagać. Przede wszystkim aby ci biedni mogli chodzić do szkoły, tak jak ja nie mając środków na szkołę. W tym roku szkolnym chodzę do 5-tej klasy ze średnią 13,69 na 20. proszę mój Tato, moja Mamo w Panu pomagajcie mi, ponieważ kto pomaga biednym jest blisko Boga. Mój tato który był aktywny w kościele i w domu jest już od 7 lat w więzieniu, mama została sama. Trudno jest żyć… Jest nas szóstka, ja jestem 5-ta. Nie mamy ani własnego poletka ani nic innego. … Niech Pan Bóg napełnia Was łaską, obdarza środkami byście mogli przyjść nam z pomocą. Bądźcie błogosławieni prze Jezusa Chrystusa. Do następnego razu.

Z Kongo…

Dzień dobry drogi Rodzicu. Spieszę z ogromnym uśmiechem na ustach pozdrawiając Cię w imię Jezusa Chrystusa. Piszę ten list z ogromną troską, chcąc podzielić się moimi problemami w nauce. Nie powiodło mi się w 6-tej klasie, tak więc jestem jeszcze w szkole. Proszę o modlitwę bym uzyskała mój dyplom. Nie mam nikogo kto mógłby mi pomóc. Jestem sierotą, i jesteście dla mnie wszystkim. Dziękuję za wszystko. Niech Wszechmocny napełnia Was swoją łaską. Dziękuję. Wasza córka.

—-

Drodzy Rodzice, witajcie! To dla mnie ogromna radość pozdrowić Was i być z Wami w kontakcie poprzez ten list… Na trzeci okres miałem 57,5% punktów. Postaram się poprawić aby uzyskać lepszy wynik. Pomimo trudności w naszym kraju Bóg nie przestaje się nami opiekować i wspomaga nas we wszystkim co pojawia się w naszym życiu. Drogi Rodzicu, nie wiem jak wyrazić radość i co mam powiedzieć aby podziękować za to ogromne wybranie. Niech sam Bóg za to wszystko Wam błogosławi w Waszych różnych działaniach i projektach. Wciąż proszę dobrego Boga, aby pewnego dnia spotkał mnie z osobą, która pomaga mi i moim braciom i siostrom, i wierzę że to będzie możliwe pewnego dnia za sprawą Najwyższego. Moje pozdrowienia dla całej rodziny, niech Bóg Was prowadzi i opiekuje się Wami przez całe życie. Wasz syn.