Zbiórka dla Dzieła pomocy “Ad Gentes”

„Dar miłości i nadziei zobowiązuje” – pod takim hasłem po raz kolejny w II niedzielę Wielkiego Postu we wszystkich parafiach zbierane będą do puszek ofiary, które zostaną przekazane polskim misjonarzom pracującym w 96 krajach świata.

Od 2006 roku Kościół w Polsce w II Niedzielę Wielkiego Postu organizuje zbiórkę pieniędzy dla polskich misjonarzy na rzecz prowadzonej przez nich działalności ewangelizacyjnej, edukacyjnej, medycznej i charytatywnej.

Dzieło pomocy „Ad Gentes” zostało zainicjowane przez Konferencję Episkopatu Polski jako odpowiedź na apel Benedykta XVI o wspieranie kapłanów, sióstr zakonnych i misjonarzy świeckich posyłanych na misje, skierowany do polskich biskupów podczas wizyty ad limina Apostolorum. Głównym celem jego działalności jest wspieranie polskich misjonarzy Kościoła katolickiego w realizacji ich misji, udzielając im pomocy materialnej i logistycznej. Zbiórki prowadzone są w okresie Wielkiego Postu.

W ubiegłym roku dzięki ofiarom składanym do puszek w II Niedzielę Wielkiego Postu uzyskano 2 mln. 100 tys. zł. Dzięki tym pieniądzom Dzieło „Ad Gentes” w całości sfinansowało 84 projekty misjonarzy pracujących na wszystkich kontynentach: 54 w Afryce, 26 w Ameryce Południowej i Środkowej, 3 w Azji i 1 w Oceanii. Wśród nich są 43 projekty związane z działalnością ewangelizacyjną, 9 projektów medycznych, 15 charytatywnych oraz 17 edukacyjnych. Ponadto zapomogi księżom diecezjalnym i misjonarzom świeckim w wysokości 1200 USD rocznie, a każdy misjonarz przyjeżdżający do Polski na wakacje otrzymuje raz na 2 lata kwotę w wysokości 500 zł.

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” od 2005 roku współpracuje z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, które na mocy przepisów międzynarodowych jest zobowiązane do finansowania projektów pomocy rozwojowej skierowanych do krajów III świata. W 2005 roku Dzieło otrzymało 200 tys. zł., w 2006 – 2 mln., a w 2007 3,9 mln. Środki te nie są przeznaczone na działalność ewangelizacyjną, a na projekty charytatywne, edukacyjne i medyczne.

Jakie konkretnie projekty Dzieło finansuje? Wymieniano m.in. budowę kaplic, kształcenie katechistów, wyposażanie bibliotek, ale także dożywianianie, wydatki na wyposażenie szkół, przedszkoli czy szpitali. Niedawno sfinansowano mały projekt w Senegalu skierowany do dzieci bez imienia. Dzieci te, nie mając żadnych dokumentów, mogą się wprawdzie uczyć, ale nie mogą skończyć szkoły i otrzymać świadectwa, a rodziców często nie stać na wydanie np. 20 USD na papiery. Projekt pozwolił sfinansować otrzymanie takiego dokumentu przez ponad 50 dzieci.

Dzieło „Ad Gentes” współpracuje także z ambasadorami. Ze spraw bieżących – obecnie ma zarezerwowane środki na pomoc charytatywną w Kenii, które mogą zostać w każdej chwili przekazane, jeśli zostanie zgłoszona taka potrzeba. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku pomocy dla Czadu.

Jeszcze kilka słów o kosztach administracyjnych. Kwota, która jest na ten cel wydatkowana, nie przekracza 5% dochodów. W tych 5% mieszczą się pensje (dotychczas dla dwóch, obecnie dla jednej osoby) oraz wydatki biurowe i na materiały pozwalające promować tematykę misyjną. Z każdej otrzymanej złotówki 95 groszy trafia za pośrednictwem misjonarzy do potrzebujących.