ZOSTAŃ W DOMU, PRZYJACIELU MISJI!

W Sekretariacie Misyjnym trwa przygotowanie korespondencji świątecznej, którą pragniemy wysłać na Wielkanoc wszystkim osobom wspierającym pallotyńskie misje.

Święta Zmartwychwstania Pańskiego będziemy przeżywać z pewnością inaczej niż dotychczas, ale z tej okazji chcemy przesłać Wam, Drodzy Przyjaciele Misji, nasze słowa otuchy oraz informacje z naszych misji. Wkrótce je otrzymacie. Zespół Sekretariatu Misyjnego pracuje, z zachowaniem środków ostrożności, przygotowując listy do wysłania.
Pamiętamy o Was w naszych modlitwach i prosimy, nie traćcie ducha! Boże Miłosierdzie jest niezmierzone więc z ufnością powierzajmy się Jezusowi, który jest Panem naszego życia.