Adopcja Serca

„Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. Miłosierdzie: to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę. Miłosierdzie: to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. Miłosierdzie: jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na drodze życia”.

pp Franciszek, bulla „Misericordiae vultus”

Pallotyńska Adopcja Serca

♥ to konkretna pomoc skierowana do dzieci i rodzin, którym jest potrzebne wsparcie. Misjonarki, misjonarze oraz wolontariusze, działający w krajach i miejscach, gdzie pomoc jest niezbędna, wskazują dzieci, które najbardziej potrzebują pomocy. Do adopcji zgłaszane są dzieci będące w trudnej sytuacji życiowej: sieroty, półsieroty, chore i niepełnosprawne, a także dzieci z najuboższych rodzin wielodzietnych.

♥ obejmuje podopiecznych z Rwandy, Demokratycznej Republiki Konga, Wybrzeża Kości Słoniowej, Kamerunu, Zambii oraz Burkina Faso.

♥ Pallotyńska Adopcja Serca nie jest anonimowa. Imię i nazwisko konkretnego dziecka zostaje przekazane Darczyńcy po wypełnieniu deklaracji i dokonaniu pierwszej wpłaty miesięcznej.

♥ Adopcja zobowiązuje do regularnych comiesięcznych wpłat na konto Sekretariatu Misyjnego w wysokości 16 EUR (w tym 1 EUR na koszty administracyjne) lub równowartości w złotówkach, która wynosi obecnie 75 zł. O wszelkich zmianach informujemy na bieżąco.

♥ Sekretariat Misyjny Księży Pallotynów przekazuje pieniądze do poszczególnych placówek i konkretnych dzieci – te, które się uczą mają opłaconą szkołę, zakupione pomoce szkolne, ale także jedzenie, leki, w zależności od potrzeb kontentego dziecka. Pomoc ma na celu sprostanie podstawowym potrzebom i zapewnienie lepszego startu w przyszłości.

Deklaracja Adopcyjna on-line (tu można uzupełnić formularz online i wysłać na e-mail: info@adopcja-serca.pl).

♥ Darczyńca, jeśli chce, może pisać do dziecka listy – najlepiej w języku angielskim lub francuskim, w zależności od kraju (jeśli nie ma takiej możliwości, w tłumaczeniach korespondencji pomagają nasi wolontariusze). List do dziecka powinien być włożony do oddzielnej koperty, na której znajdą się dane dziecka – imię i nazwisko, numer przypisany dziecku i kraj. Do listu może być dołączona kartka pocztowa, zdjęcie, naklejka… Nie przekazujemy dzieciom nic więcej.

♥ Dziecko lub jego opiekun, są zobowiązani do tego, aby co najmniej raz w roku przesłać Darczyńcy aktualny Formularz lub list.

♥ Dzięki programowi Pallotyńskiej Adopcji Serca, darczyńcy mogą świadczyć pomoc bezpośrednio potrzebującym dzieciom, nawiązując jednocześnie ciepły kontakt i wspierając ich rozwój oraz lepszą przyszłość.

Korespondencję z dopiskiem ADOPCJA SERCA prosimy przesyłać pod adres

Pallotyński Sekretariat Misyjny, ul. Skaryszewska 12, skr. poczt., 255
03-802 Warszawa


tel. + 48 22 771 51 61, + 48 22 771 51 19, + 48 22 771 51 29

e-mail: info@adopcja-serca.pl

Wpłaty z dopiskiem ADOPCJA SERCA
prosimy przesyłać na następujące konta bankowe

Nr konta PLN: 80 1020 1026 0000 1902 0242 0461

Nr konta EUR: 35 1020 1042 0000 8602 0018 8615

Dla ofiarodawców z zagranicy nr rachunku bankowego

kod BIC (SWIFT) BPKOPLPW

IBAN (BIC) PL 80 1020 1026 0000 1902 0242 0461 (wpłaty w PLN)

Bank PKO BP S.A. II/O Warszawa, kod BIC (SWIFT) BPKOPLPW

IBAN (BIC) PL 35 1020 1042 0000 8602 0018 8615 (wpłaty w EUR)

Bank PKO BP S.A. IV/O Warszawa

Ważne!

Uprzejmie prosimy o podawanie adresu nadawcy ofiary zgodnego z adresem podanym w Deklaracji. Ułatwieniem przy księgowaniu wpłat jest dopisanie numeru SM (nad adresem korespondencji od nas otrzymywanej) lub numeru przypisanego dziecku.

Wsparcie anonimowe

Podjęcie Adopcji jest dużym wysiłkiem i nie każdy posiada taką możliwość. Zapraszamy do wsparcia anonimowego. To dowolna wpłata do programu Adopcji Serca. Ofiary są przeznaczane na wsparcie i pomoc dzieciom, które są objęte adopcją, ale nie posiadają konkretnych rodziców Adopcyjnych.

Tak można nam pomóc

20zł 50zł 100zł
Prosimy wybrać kwotę
Prosimy wypełnić pole
Prosimy wypełnić pole
Prosimy wypełnić pole swoim adresem e-mail

Listy od dzieci

Adopcja Serca

Fragmenty listów od dzieci do dobroczyńców przetłumaczone na język polski.

Z Rwandy…

Adopcja Serca

Moi Kochani Rodzice,
Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam pokoju Bożego.
Mam się dobrze, cieszę się, że mogę świętować spokojnie po chorobie, która dotknęła moją mamę w marcu. Dziękujemy Bogu, że zachował ją przy życiu, gdy już nie mieliśmy nadziei. U nas deszcz pada bardzo często, pola są zielone, świeci również słońce, pogoda jest bardzo przyjemna. A Wy jak się macie? Jaka jest u Was pogoda? Ciągle leży śnieg? Umieram z ciekawości, chciałbym zobaczyć śnieg.

Drodzy Rodzice, jestem bardzo zadowolona mogąc przekazać Wam moje pozdrowienia i życzyć dobrych Świąt Wielkanocy. Obecnie uczę się układać włosy, nie jest to łatwe. Mam nadzieję, że kiedy zdam egzamin zawodowy na układanie fryzur, będę mogła znaleźć klientów. Marzę o tym, by Was zobaczyć pewnego dnia, i bardzo podziękować będąc twarzą w twarz. Proszę Boga by Wam błogosławił. Dziękuję.

Moi drodzy Rodzice, których bardzo kocham, witajcie. Mam nadzieję że Boże Narodzenie minęło Wam serdecznie tak jak i u nas. Życzę dobrego i szczęśliwego roku. Dziękuję za pomoc, której nie przestajecie mi okazywać. Ona ułatwia mi mieć to wszystko co konieczne do szkoły. miałam wynik 60,7%, to dzięki Wam. Gdyby wszyscy ludzie mieli dobre serca tak jak Wy cały świat byłby rajem. Modlę się za Was, aby Bóg błogosławił w tym, co robicie. Niech Bóg opiekuje się Wami.

Z Kamerunu…

Adopcja Serca

Droga (mamo) chrzestna. Dzień dobry albo dobry wieczór, w zależności od momentu kiedy otrzymasz ten list. Jeśli biorę długopis do ręki to po to, aby Cię pozdrowić i zapytać jak się miewasz oraz aby podziękować za to wszystko co robisz dla mnie i dla mojej rodziny. Jestem w 3-iej klasie. Niestety nie zaliczyłam testu BEPC, ale obiecuję że w roku następnym tak się stanie. Powtarzam klasę. Naprawdę nie wiem, jak Ci dziękować, dziękuję nieskończenie za wszystko. Jesteś naprawdę aniołem posłanym przez Boga, bez Ciebie byłabym nikim. Niech Bóg Cię prowadzi i opiekuje się Tobą w długim życiu, byś mogła kontynuować Twoje dzieła na ziemi.

Drogi Tato albo Mamo chrzestna, witaj. Z radością piszę ten list. Chciałabym poprzez niego już podziękować za twoją pomoc, którą okazujesz dla mnie i dla wszystkich biednych dzieci w Kamerunie i na świecie. Niech Pan Bóg obdarzy Cię środkami finansowymi byś mógł jeszcze lepiej pomagać. Przede wszystkim aby ci biedni mogli chodzić do szkoły, tak jak ja nie mając środków na szkołę. W tym roku szkolnym chodzę do 5-tej klasy ze średnią 13,69 na 20. proszę mój Tato, moja Mamo w Panu pomagajcie mi, ponieważ kto pomaga biednym jest blisko Boga. Mój tato który był aktywny w kościele i w domu jest już od 7 lat w więzieniu, mama została sama. Trudno jest żyć… Jest nas szóstka, ja jestem 5-ta. Nie mamy ani własnego poletka ani nic innego. … Niech Pan Bóg napełnia Was łaską, obdarza środkami byście mogli przyjść nam z pomocą. Bądźcie błogosławieni prze Jezusa Chrystusa. Do następnego razu.

Z Kongo…

Adopcja Serca

Dzień dobry drogi Rodzicu. Spieszę z ogromnym uśmiechem na ustach pozdrawiając Cię w imię Jezusa Chrystusa. Piszę ten list z ogromną troską, chcąc podzielić się moimi problemami w nauce. Nie powiodło mi się w 6-tej klasie, tak więc jestem jeszcze w szkole. Proszę o modlitwę bym uzyskała mój dyplom. Nie mam nikogo kto mógłby mi pomóc. Jestem sierotą, i jesteście dla mnie wszystkim. Dziękuję za wszystko. Niech Wszechmocny napełnia Was swoją łaską. Dziękuję. Wasza córka.

Drodzy Rodzice, witajcie! To dla mnie ogromna radość pozdrowić Was i być z Wami w kontakcie poprzez ten list… Na trzeci okres miałem 57,5% punktów. Postaram się poprawić aby uzyskać lepszy wynik. Pomimo trudności w naszym kraju Bóg nie przestaje się nami opiekować i wspomaga nas we wszystkim co pojawia się w naszym życiu. Drogi Rodzicu, nie wiem jak wyrazić radość i co mam powiedzieć aby podziękować za to ogromne wybranie. Niech sam Bóg za to wszystko Wam błogosławi w Waszych różnych działaniach i projektach. Wciąż proszę dobrego Boga, aby pewnego dnia spotkał mnie z osobą, która pomaga mi i moim braciom i siostrom, i wierzę że to będzie możliwe pewnego dnia za sprawą Najwyższego. Moje pozdrowienia dla całej rodziny, niech Bóg Was prowadzi i opiekuje się Wami przez całe życie. Wasz syn.