Pallotyński Sekretariat Misyjny

Adres

Pallotyński Sekretariat Misyjny
ul. Skaryszewska 12, 03-802 Warszawa

Siedziba Administracji Sekretariatu Misyjnego
ul. Wilcza 8, 05-091 Ząbki

Konta

PLN – konto podstawowe:
80 1020 1042 0000 8102 0009 9101

USD: 08 1020 1042 0000 8102 0018 0034
EUR: 35 1020 1042 0000 8602 0018 8615
PL 35 1020 1042 0000 8602 0018 8615

IBAN SWIFT: BPKOPLPW
NIP: 125 00 01 395
REGON: 00623735800092

POMOST

Pallotyńskie Dzieło Pomocy dla Katolików na Wschodzie

ul. Wilcza 8, 05-091 Ząbki

Nr konta bankowego:

33 1020 1127 0000 1902 0007 7248

NIP 532 17 12 014
REGON 00623735800078

przekaz do druku TUTAJ

tel., fax: 22 788 76 46, 22 77 15 170

e-mail: pomost.sac@o2.pl

www: sekretariat-misyjny.pl

Adopcja serca

Pallotyński Sekretariat Misyjny

ul. Skaryszewska 12, skr. poczt. 255
03-802 Warszawa

tel: 22 771 51 61, 22 771 51 19

e-mail: info@adopcja-serca.pl

facebook: Pallotyńska Adopcja Serca

Wpłaty z dopiskiem ADOPCJA SERCA
prosimy przesyłać na następujące konta bankowe:

Nr konta PLN: 80 1020 1026 0000 1902 0242 0461

Nr konta EUR: 35

Kwartalnik
Posyłam Was

Pallotyński Sekretariat Misyjny

ul. Skaryszewska 12, skr. poczt. 255
03-802 Warszawa


tel: 22 771 51 58

e-mail: redakcja@posylam-was.pl

Roczny koszt prenumeraty to dobrowolna ofiara wpłacona na konto:

80 1020 1042 0000 8102 0009 9101