O nas

Mamy misje! Mamy misję!

Dla dobra, dla piękna człowieka. Chcemy dzielić się nadzieją i miłością. Bo wierzymy, że w tym jest siła jutra i świata. Wierzymy, że dobro jego pielęgnowanie, oddawanie tego co Bóg zostawił w człowieku jest najdroższym złotem świata. Razem możemy niewyobrażalnie dużo. Gdyż w tym co dobre ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia.

Pallotyński Sekretariat Misyjny jest bezpośrednio odpowiedzialny za misje i misjonarzy, a także za podejmowane zadania, realizowane projekty i dzieła ewangelizacyjne. Służy misjonarzom, zarówno na poziomie duchowym, jak i materialnym. Angażuje się w rozwiązywanie ich problemów, z którymi spotykają się w swoim życiu i działalności misyjnej. Misje są nasze, razem możemy mieć misję poszukiwania sposobów na wsparcie duchowe i materialne prowadzonych prac i zadań oraz wzmocnienie skuteczności pracy misyjnej i wolontariackiej. Do opieki duchowej i materialnej katolików za naszą wschodnią granicą, powstało Pallotyńskie Dzieło Pomocy Katolikom na Wschodzie im. ks. Stanisława Szulmińskiego – POMOST

Pallotyński Sekretariat Misyjny

Utworzenie Sekretariatu ds. Misji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego pod kierownictwem ks. Czesława Ramusiewicza SAC, z siedzibą w Warszawie przy ul. Skaryszewskiej.

Wyjazd pierwszej „karawany misyjnej” do Brazylii i Rwandy. Rozpoczęcie 3 kwietnia 1973 r. przez trzech misjonarzy pallotyńskich pracy misyjnej w Rio de Janerio na zaproszenie bp. João Aloysio Hoffmanna z Brazylii (od 1993 roku misje w Brazylii prowadzone są przez Prowincję Zwiastowania Pańskiego). 7 czerwca 1973 r. wyjazd do Rwandy pierwszych dziesięciu pallotynów, na zaproszenie bp. Jeana Baptiste Gahamanyi.

Zakupienie działki w Ząbkach i budowa siedziby Sekretariatu Misyjnego. Mianowanie Sekretarzem ds. Misji ks. Stanisława Kuracińskiego, który pełnił tę funkcję do śmierci w 2006 roku.

Powołanie „eMki” – sekcji współpracy z dziećmi i młodzieżą (tzw. „młodzieżówki”) w trosce o zaszczepienie ducha misyjnego wśród dzieci i młodzieży Wprowadzenie animacji misyjnej w różnych parafiach poprzez katechezy w szkołach oraz wyjazdy rekolekcyjne dla dzieci i młodzieży, znane „Wieczernikami Misyjnymi”.

Rozszerzenie misji pallotyńskich w Afryce Centralnej o kolejny kraj, Zair (obecnie Demokratyczna Republika Konga).

  • Otwarcie drukarni służącej potrzebom misyjnym pod nazwą „Pallottinum 2”. W 1993 roku instytucja została przekształcona w „Apostolicum” – Wydawnictwo i Drukarnię Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Prowincji Chrystusa Króla.
  • Zainicjowanie corocznych pielgrzymek na Jasną Górę i do Wilna oraz czuwania modlitewnego na Jasnej Górze; organizowanie konkretnej pomocy duchowej i materialnej dla misjonarzy, w ramach animacji misyjnej. Utworzenie zaplecza modlitewnego dla misjonarzy, poprzez organizowanie spotkań dla sióstr z instytutów zakonnych oraz dla kapłanów diecezjalnych.

Rozpoczęcie publikacji książek z serii „Biblioteka Misyjna SAC”, ukazujących pracę polskich misjonarzy pallotyńskich. Zaangażowanie Sekretariatu Misyjnego we współpracy z pallotynami z Francji i z włoskim wydawnictwem Velar w sprowadzanie do Polski i dystrybucję albumów oraz książek, głównie o tematyce papieskiej.

Podjęcie misji w Korei Południowej i Papui Nowej Gwinei. Od roku 1993 prowadzenie misji w tych krajach przez Prowincję Zwiastowania Pańskiego.

  • Podjęcie misji w Wybrzeżu Kości Słoniowej na prośbę kard. Józefa Tomko, Prefekta Kongregacji Ewangelizacji Narodów.
  • W ramach Sekretariatu Misyjnego utworzenie Sekretariatu ds. Ewangelizacji Wschodu. Otoczenie szczególną troską duszpasterską wiernych na Białorusi, Ukrainie i w Rosji, a w dalszych latach na Słowacji i w Czech. Od 2015 roku przyjęcie nazwy POMOST – Pallotyńskie Dzieło Pomocy dla Katolików na Wschodzie im. ks. Stanisława Szulmińskiego.
  • Powołanie redakcji Sekretariatu Misyjnego i wydanie pierwszego numeru kwartalnika „Posyłam Was”, adresowanego do grona osób, które wspierają kapłanów pomocą duchową i materialną.

Dzięki staraniom Sekretariatu Misyjnego zakupienie działki i wybudowanie domu formacji misyjnej „Wieczernik” w Świętej Katarzynie.

Staraniem Sekretariatu wybudowanie i otwarcie Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie.

 W związku z tragiczną w skutkach wojną w Rwandzie, zaangażowanie Sekretariatu Misyjnego w pomoc ludności oraz podjęcie we współpracy z rodzinami w Polsce Adopcji Serca, polegającej na zapewnieniu podstawowych środków do życia osieroconym dzieciom. Obecnie – obejmowanie Pallotyńską Adopcją Serca kolejnych pokoleń dzieci z Rwandy, DRK, Wybrzeża Kości Słoniowej, Kamerunu, Zambii i Burkina Faso.

Wyjazd misjonarzy pallotyńskich do pracy w Kolumbii i Wenezueli – na prośbę Ojca Świętego Jana Pawła II o pomoc duszpasterską dla Ameryki Łacińskiej.

Powstanie Wolontariatu Animacji Misyjnej „eMka”.

Mianowanie ks. Grzegorza Młodawskiego SAC na stanowisko Sekretarza ds. Misji i Sekretarza ds. Ewangelizacji Wschodu.

  • Rozpoczęcie pracy misyjnej na Antylach w Barbadosie
  • W ramach Sekretariatu Misyjnego rozpoczęcie działalności Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl z prezesem ks. Jerzym Limanówką SAC na czele.

Rozpoczęcie nowych misji: w Burkina Faso – na prośbę kard. Philippe Nakellentuba Ouédraogo i w Kazachstanie – na zaproszenie abp. Tomasza Pety.

Mianowanie ks. Jerzego Limanówki SAC na p.o. Sekretarza ds. Misji oraz Dyrektora POMOSTU.

Objęcie funkcji Sekretarza ds. Misji i Dyrektora POMOSTU przez ks. Jana Oleszkę SAC.

Podjęcie przez Sekretariat Misyjny odpowiedzialności za placówki misyjne w Meksyku.