O nas

Pallotyński Sekretariat Misyjny pełni bezpośrednią odpowiedzialność za misje i misjonarzy, a także za podejmowane zadania, realizowane projekty i dzieła ewangelizacyjne. Sekretariat dąży do służby misjonarzom, zarówno na poziomie duchowym, jak i materialnym. Angażuje się w rozwiązywanie problemów, z którymi misjonarze spotykają się w swoim życiu i działalności misyjnej. Poszukuje również sposobów na umocnienie duchowe misjonarzy i przyczynianie się do skuteczności ich pracy misyjnej.

Ponadto, Sekretariat został utworzony w celu opieki i wsparcia katolików na wschodzie, stąd powstało Pallotyńskie Dzieło Pomocy Katolikom na wschodzie im. ks. Stanisława Szulmińskiego – POMOST, które pełni rolę mostu łączącego i troszczącego się o tę społeczność.

Pallotyński Sekretariat Misyjny

Pallotyński Sekretariat ds. Misji powstał w 1972 r.

W roku 1973 podjęto pierwsze misje w Rwandzie i wysłano pierwszą karawanę misyjną do Rwandy.

W tym samym roku 1973 wysłano również pierwszą karawanę do Brazylii.

W 1974 r. została zakupiona działka w Ząbkach, na której to wybudowano budynki, w których ma siedzibę Pallotyński Sekretariat.

Sekretarze ds. Misji
Ks. Czesław Ramusiewicz – w latach 1972-1974
Ks. Stanisław Kuraciński – w latach 1974-2006
Ks. Grzegorz Młodawski – w latach 2006-2020
Ks. Jerzy Limanówka – w latach 2020-2022
Ks. Jan Oleszko od roku 2022

W 1977 roku powołano do istnienia tzw. „Młodzieżówkę” eMkę – Sekcję Współpracy z Dziećmi i Młodzieżą. Wtedy rozpoczęto animację dzieci i młodzieży w różnych parafiach poprzez katechezy misyjne oraz rekolekcje, znane jako Wieczerniki Misyjne. Celem tej działalności jest przygotowanie animatorów misyjnych wśród dzieci i młodzieży w wielu polskich parafiach. Co roku, w imieniu Sekretariatu Misyjnego, organizowana jest grupa współpracowników, która odbywa pielgrzymkę na Jasną Górę i do Wilna. Rocznie odbywa się również czuwanie modlitewne dorosłych i młodzieży na Jasnej Górze w intencjach misyjnych. Istnieje także bogata indywidualna korespondencja ze współpracownikami, a trzy razy w roku otrzymują listy misyjne, omawiające aktualne problemy misji.

Od 1991 roku wydawany jest kwartalnik „Posyłam Was”, w którym przekazywane są najnowsze wiadomości z życia Kościoła misyjnego, wypowiedzi, świadectwa i listy misjonarzy. Księża Pallotyni pracujący w Sekretariacie Misyjnym angażują się również w animację siostry zakonne klauzurowe poprzez sprawowanie Eucharystii, wygłaszanie homilii, katechizacji i przekazywanie najnowszych informacji z terenów misyjnych. Organizowane są także spotkania dla sióstr z instytutów zakonnych czynnych oraz dla kapłanów diecezjalnych. W ten sposób tworzone jest ogromne zaplecze modlitewne dla misjonarzy. Oprócz animacji misyjnej, drugim celem Sekretariatu jest organizowanie konkretnej pomocy materialnej dla misjonarzy oraz dla ludności, wśród której pracują.

Od samego początku istnienia Sekretariatu wysyłane są paczki z żywnością, odzieżą, lekarstwami, środkami higienicznymi, narzędziami ogrodniczymi, ślusarskimi, artykułami gospodarstwa domowego i kocami. Wysłano również wiele szat liturgicznych, naczyń liturgicznych oraz liczne dewocjonalia. Nie można również pominąć znaczącego wkładu finansowego Sekretariatu w budowę kościołów, domów parafialnych, ośrodków zdrowia, stołówek, a także drukarni, która służyła nie tylko wierzącym w Rwandzie, ale także mieszkańcom innych krajów afrykańskich, do czasu wybuchu wojny w Rwandzie w 1994 roku. Tragiczna masakra ludności cywilnej w Rwandzie wstrząsnęła wtedy światem. Prawie dwa miliony ludzi zginęło, a setki tysięcy zostało pozbawionych środków do życia. Najbardziej cierpiały niewinne i osierocone dzieci. Bezpośrednio po tych wydarzeniach Sekretariat Misyjny zaangażował się w organizowanie pomocy dla ludności i Kościoła w zniszczonej przez wojnę Rwandzie. Tak powstała Pallotyńska Adopcji Serca, która polega na przyjęciu i ukochaniu Serca (czyt. Człowieka), które gdzieś w dalekim świecie jest narażone na biedę, choroby, konflikty społeczne i zbrojne. Jest to największe zadanie misyjne, w którym zaangażowało się wielu współpracowników poprzez modlitwę i ofiarę.

Głównym celem Adopcji Serca jest zapewnienie podstawowych środków do życia dla tych dzieci. Rwanda, Demokratyczna Republika Konga, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zambia, Kamerun, Burkina Faso – to kraje trzeciego świata, w których tysiące dzieci potrzebuje szczególnej pomocy. Poprzez uczestnictwo w Pallotyńskiej Adopcji Serca, możemy materialnie i duchowo otoczyć opieką konkretne dzieci, które znamy z imienia i nazwiska, pozbawione godnych warunków życia.

W latach 90-tych Sekretariat Misyjny Księży Pallotynów zauważył potrzeby Kościoła katolickiego na Wschodzie. Utworzono “POMOST” pomiędzy Polską a Wschodem. Szczególną opieką objęto Polaków zamieszkujących na Białorusi i Ukrainie.

Ojciec Święty Jan Paweł II wielokrotnie apelował o pomoc duszpasterską dla Ameryki Południowej. Księża Pallotyni odpowiedzieli na tę prośbę, tworząc kolejne placówki misyjne w Wenezueli i Kolumbii. Posłano tam misjonarzy, aby pomagając miejscowej ludności szerzyli kult Bożego Miłosierdzia i przyczyniali się do wzrostu powołań kapłańskich i zakonnych.

Pallotyński Sekretariat Misyjny

Od 2008 r. Pallotyński Sekretariat Misyjny podjął pracę duszpasterską na Antylach w Barbadosie (parafia św. Dominika).

Ważnym wydarzeniem dla Sekretariatu Misyjnego jest rok 2018, gdyż na zaproszenie kard. Philippe Nakellentuba Ouédraogo, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego rozpoczęliśmy nowe misje w Burkina Faso.

Zaś w roku 2023 Sekretariat przejął odpowiedzialność za placówki misyjne w Meksyku.