W odpowiedzi na ogromne potrzeby odradzają­cego się Kościoła na terenach byłego ZSRR, w 1991 r. pallotyni w Polsce powołali do istnienia Sekretariat ds. Ewangelizacji Wschodu, który utworzył tzw. „POMOST”, wspomagający pracę duszpasterską pallotynów na Wschodzie.

 

W 2015 r. instytucje te otrzymały wspólną nazwę: POMOST Pallotyńskie Dzieło Pomocy dla Katolików na Wschodzie im. ks. Stanisława Szulmińskiego

 

„Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach naszych braci i sióstr, tak jak my odkupionych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości”  – pisał św. Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Missio. Ten Boży niepokój kieruje nasze spojrzenia na wschód, szczególnie na kraje byłego Związku Radzieckiego. Aneksja Krymu przez Rosję oraz walki zbrojne na wschodzie Ukrainy, uświadomiły jak bardzo zagrożony jest pokój, jak jeszcze trzeba wiele, by miłość Chrystusowa zapanowała szczególnie tam na wschodzie Europy. Wielu nas, żyjących w Polsce ma swoje korzenie za wschodnią granicą i nie jest nam obojętne, co dzieje się za Bugiem. Troską naszą otaczamy tych, którzy szukają Boga.

 

Jeszcze do upadku komunizmu wielu pallotynów wyjeżdżało do ZSRR, by duszpasterską troską objąć naszych rodaków, którzy tam żyli. Kiedy tylko rozpadł się ZSRR na wschód ruszyli kolejni kapłani, by już na stałe być z tymi, którzy bez Boga żyć nie potrafili i nie chcieli. Lata prześladowań zostawiły jednak ogromne zniszczenia. Nowa sytuacja polityczna i gospodarcza w Europie, zwłaszcza po upadku komunizmu, stała się wyzwaniem dla Kościoła. Odradzające się kraje Europy Wschodniej wciąż potrzebują ciągle różnorodnej pomocy duchowej i materialnej. Zrozumiano, że Kościół na wschodzie potrzebuje wsparcia.

 

W odpowiedzi na ogromne potrzeby odradzającego się Kościoła na terenach byłego ZSRR, w 1991 r. pallotyni w Polsce powołali do istnienia przy Sekretariacie ds. Misji,  Dzieło Pomocy dla Katolików na Wschodzie tzw. „POMOST”, wspomagający pracę duszpasterską pallotynów na Ukrainie. Patronem tego dzieła został Sługa Boży ks. Stanisław Szulmiński SAC, pallotyn urodzony w Odessie na Ukrainie, który dla sprawy pojednania między chrześcijanami poświęcił swoje życie. POMOST łączy zasadniczo dwie grupy ludzi oddanych sprawie reewangelizacji Wschodu – księży pracujących na rzecz Wschodu (za granicą i w Polsce) oraz dobroczyńców wspierających Dzieło ofiarami duchowymi i materialnymi. „POMOST” to wspólnota ludzi, która różnymi sposobami stara się zaradzić potrzebom Kościoła na Wschodzie. Modlitwą, cierpieniem a także ofiarami materialnymi członkowie „POMOSTU” wspierają dzieło odbudowy Kościoła na Ukrainie. To dzięki tej pomocy odbudowywane są świątynie, dostarczane jest wyposażenie do tych świątyń, wydawane są katolickie czasopisma (wśród nich pallotyński kwartalnik „Posłaniec Bożego Miłosierdzia”). Dzięki tej pomocy powstają kuchnie dla biednych, ośrodki „Caritas”, dostarczane są paczki żywnościowe dla najuboższych, wiele zaś dzieci i młodzieży może skorzystać z letniego odpoczynku czy przyparafialnych świetlic.

 

 


POMOST wspiera pracę duszpasterską ponad dwudziestu księży pallotynów, z których większość to miejscowi kapłani, pracujący w 5-ciu diecezjach na Ukrainie. Pallotyni  prowadzą pracę parafialną, katechizują, przygotowują do sakramentów, prowadzą dożywianie najbiedniejszych, pomagają chorym i samotnym. Pośród wielu różnych prowadzonych dzieł pallotyńskich na wschodzie wymienić należy m.in. szerzenie kultu fatimskiego w sanktuariach w Dowbyszu i Odessie oraz kultu miłosierdzia w Żytomierzu. Zajmują się formacją ponadparafialną, do głównych zaliczyć trzeba zjazdy młodzieży a także prowadzona w Odessie Szkoła Apostolstwa Świeckich, jak również prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Biłohirii. Dzięki pracy POMOST-u na Wschodzie mogą być odnawiane zniszczone świątynie i powstawać nowe kościoły – w Kijowie, Żytomierzu i w Brzuchowicach k. Lwowa. Zadbano o wyposażenie ośrodków duszpasterskich w szaty i naczynia liturgiczne, dewocjonalia, katechizmy i książki religijne.

 

 

 

 

W ramach „POMOSTU” głoszone są kazania i rekolekcje w Polsce na temat Kościoła na Wschodzie (tzw. Niedziele Wschodu), podczas których  wierni zapoznają się z sytuacją Kościoła na wschodzie, a także z ideą POMOST-u pozyskując współpracowników dla Dzieła. Wszystkie te zadania wykonywane w ramach POMOST-u mają również za zadanie budzenie wiary i zanoszenie modlitw do Boga o  nowe powołania, by nie brakowało kapłańskich rąk do posługi duszpasterskiej. Dobrodzieje POMOSTU wspierają Kościół na Ukrainie poprzez składanie dobrowolnych ofiar, czy też zamawiając ofiarę mszy świętej (jednorazową lub zbiorową w różnych intencjach) lub też obejmując patronat misyjny, polegający na wspieraniu modlitwą i ofiarami wybranego kapłana pracującego na Ukrainie. Stali współpracownicy „POMOSTU” regularnie otrzymują informację o aktualnych wydarzeniach.  Cztery razy do roku wysyłana jest korespondencja, jak również indywidualne listy, w których wyrażona jest wdzięczność za ofiary i wszelką pomoc.

 

Katolicy na wschodzie są bardzo wdzięczni wszystkim ofiarodawcom za okazywaną  pomoc, księża pallotyni pracujący na Ukrainie polecają dobrodziejów oraz różne ich intencje Matce Bożej Fatimskiej, którą pallotyni na Ukrainie wybrali za swoją patronkę. POMOST wciąż zaprasza do współpracy nowych ludzi, którym nieobojętny jest los Kościoła na Wschodzie. Czekamy na tych, którzy gotowi są ofiarować swoje modlitwy, cierpienia czy ofiary materialne jako pomoc dla naszych braci na Wschodzie.

opracował ks.Włodzimierz Osica SAC

 

KSIĘŻA PRACUJĄCY NA UKRAINIE

POMOST [mapka]
Pallotyńskie Dzieło Pomocy dla Katolików na Wschodzie
ul. Wilcza 8, 05-091 Ząbki

NIP 532 17 12 014
REGON 00623735800078

nr konta bankowego: 33 1020 1127 0000 1902 0007 7248
przekaz do druku TUTAJ
tel., fax 22 788 76 46, 22 77 15 170
e-mail: pomost.sac@o2.pl

www.sekretariat-misyjny.pl

http://sac-ua.info/pl/


NASZE DZIEŁA PROWADZONE NA UKRAINIE:

PARAFIE: Biłohiria, Kamienny Bród, Kijów, Lwów, Odessa, Rokitno, Sarny, Żytomierz

SANKTUARIA: Odessa, Dowbysz, Żytomierz

SZKOŁY: Apostolstwa Świeckich Chrześcijańskiego Życia i Ewangelizacji

CHARYTATYWNE: Rodzinny Dom Dziecka w Biłohirii „Dom Chleba” w Kamiennym Brodzie

DUSZPASTERSTWO SPECJALISTYCZNE: Szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego i orędzia fatimskiego pomoc bezdomnym, zjazdy młodzieży, pielgrzymki

DOMY REKOLEKCYJNO – FORMACYJNE: Odessa, Lwów

CZASOPISMA: „Posłaniec Bożego Miłosierdzia” czasopismo dla bezdomnych – „Żyję”


Ty też możesz wspomóc Kościół na Ukrainie poprzez modlitwę, cierpienie, ofiary materialne oraz pomoc w realizacji projektów:

• patronat misyjny – modlitwą i ofiarami wspieramy wybranego kapłana

• kształcenie kleryków

• prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Biłohirii

• stołówka dla ubogich „Dom chleba” w Kamiennym Brodzie

• formacja świeckich w Szkole Apostolstwa w Odessie

• wydawanie kwartalnika „Posłaniec Bożego Miłosierdzia”

• budowa Sanktuarium Fatimskiego w Odessie

• budowa Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Żytomierzu

Zamawiając Msze Święte wspomagasz Kościół na Ukrainie:

• Msze św. gregoriańskie (stypendium mszalne min. 1000 zł)

• Msze św. indywidualne

• Msze św. wieczyste – codziennie 3 Msze

• Msze św. w dn. 22 stycznia – 30 Mszy ku czci św. Wincentego Pallottiego

• Msze św. majowe – codziennie 18 Mszy

• Msze św. fatimskie – od maja do października w Dowbyszu na Ukrainie

• Msze św. pielgrzymkowe – podczas pielgrzymek do Wilna i Częstochowy

• Msze św. listopadowe – codziennie 24 Msze