Tym zapewnieniem Ojciec Święty zachęca nas do wypełniania misyjnego zadania Chrystusa głoszenia Dobrej Nowiny wszystkim ludziom i do pokochania misji. Aby pokochać misje, trzeba je poznać, a lepszemu poznaniu może służyć szerokie i dokładne informowanie o pracy misjonarzy i o ludziach, do których Chrystus ich posyła.

 

Kwartalnik „Posyłam Was” wydawany od 1991 r. przez Pallotyński Sekretariat Misyjny i Pomostu, Prowincji Chrystusa Króla, ukazuje działalność misyjną i reewangelizacyjną pallotynów, w krajach takich jak: Rwanda, Demokratyczna Republika Konga, Wybrzeże Kości Słoniowej, Burkina Faso, Kolumbia, Wenezuela, Barbados, Kazachstan i Ukraina.

 

Poprzez zamieszczane artykuły, świadectwa i listy misjonarzy Czytelnik może zapoznać się z aktualną sytuacją Kościoła w świecie oraz posługą pallotynów i prowadzonymi przez nich dziełami pomocy dla ludności w krajach misyjnych.

 

Czasopismo adresowane jest do Współpracowników Misyjnych, Współpracowników „POMOSTU”, animatorów misyjnych, katechetów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką misyjną i życiem Kościoła na Wschodzie.

 

Dobrowolne ofiary z prenumeraty przeznaczane są na cele misyjne.

Nasz Kwartalnik ukazuje:

 

PRACĘ MISJONARZY

 

PROBLEMY KOŚCIOŁÓW MISYJNYCH


ŻYCIE ODRADZAJĄCEGO SIĘ KOŚCIOŁA NA WSCHODZIE

 

Prenumerując to czasopismo otrzymacie nie tylko interesujące informacje, ale tym samym staniecie się współpracownikami dzieła misyjnego prowadzonego przez Księży Pallotynów w różnych krajach. Dobrowolne ofiary z prenumeraty przeznaczane są na cele misyjne.

 

Roczny koszt prenumeraty to dobrowolna ofiara wpłacona na konto:

80 1020 1042 0000 8102 0009 9101

 

Pallotyński Sekretariat Misyjny

Skaryszewska 12skr. poczt. 255
03-802 Warszawa
tel. +48 22 771 51 58
redakcja@posylam-was.pl

Jeśli decydujesz się na prenumeratę misyjnego czasopisma "POSYŁAM WAS", wyślij zgłoszenie pocztą tradycyjną lub elektroniczna. Odpowiedni dokument prenumeraty można pobrać w formacie WORD lub PDF.