Pieniężno. Dom Misyjny Św. Wojciecha. Coroczny zjazd Sekretarzy ds. Misji zakonów w Polsce. Dzielimy się doświadczeniem Kościoła misyjnego, nadziejami, radością i trudem pracy misyjnej. Modlimy się, aby w różnorodności charyzmatów Zmartwychwstanie przyjmowane było przez świat.