Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie (Ps 72, 1b)

Drodzy Przyjaciele Misji!

Jakże potrzebujmy Twego pokoju, Panie! Potrzebujemy Cię, bo wokół nas coraz więcej niepokojów; światem wstrząsają kolejne wojny – już ponad pięćdziesiąt na różnych kontynentach. Do kogóż pójdziemy? Uciekamy się do Ciebie jak apostołowie: Ty masz słowa życia Wiecznego. Wielki Post, aktualnie przeżywany, przez modlitwę ma nas zbliżyć do Bożej miłości. Filozof S. Langer pisze, że człowiek może się zaadaptować do wszystkiego. Także do wojen? Niech Bóg nie pozwoli nam się przyzwyczaić do zła. On wciąż przychodzi, zawsze jest obecny; pośród kłamstwa trwa Prawda, pośród ciemności trwa Światło. Ten sam zmartwychwstały Pan, którego apostołowie nie spotkali w grobie, znajduje ludzi na drogach ich życia, gdy wędrują do swojego Emaus. Wiele razy dane mi było tam podążać. To miejsce ucieczki i spotkania. On tam uzdrawia, uwalnia z niewoli grzechu wszystkich, którzy Mu ufają. Ludzie ufni i rozmodleni, słuchający Jego Słowa, są prawdziwym bogactwem. Czas Wielkiego Postu i Wielkiej Nadziei – Zmartwychwstania Życia – niech będzie dla nas również czasem umocnienia. Przygarbione są nasze plecy, bo zamartwiamy się o nasz los, o los najbliższych. Zmęczenie tłumaczymy zwykłą ludzką troską o lepszy świat. Niech te wysiłki, opromienione przez Zmartwychwstałego, przyniosą Wam Boże dary i Jego Błogosławieństwo na każdy dzień. Tak wiele razy my, misjonarze, doświadczaliśmy i doświadczamy nadal Waszej życzliwości. To dzięki Waszym ofiarom i modlitwie możemy nieść i rozdawać nadzieję i miłość. Wszystkim nam potrzebna jest czynna miłość i wiara, że w świecie, w którym żyjemy, jest ukryty Boży plan. Ufajmy Bożej Opatrzności: codzienność tkana jest niewidzialną ręką Boga, a ludzie nie są sami, ale tworzą jedność – w Nim. Wypielęgnujmy dobre myśli i na przekór trudnym czasom zachowajmy wiarę i optymizm, które wyrażają się współczującą obecnością i uśmiechem.

Niech Zmartwychwstały Jezus napełnia Was pokojem i nadzieją, że Jego obecność umacnia nas w codziennym pokonywaniu trudności życiowych. Życzę Wam i Waszym bliskim radosnych i pięknych Świąt Wielkanocnych, które będą spotkaniem z Bogiem i człowiekiem w miłości i pokoju.

Z serca Wam błogosławię –

Ks. Jan Oleszko SAC Sekretarz ds. Misji

Wielkanocne życzenia