Antyle / Barbados

Barbados

Diecezja Bridgetown

Parafia znajduje się w południowej, najbardziej zurbanizowanej części wyspy. Wyspa liczy ponad 280 tysięcy mieszkańców. w 95% są to chrześcijanie, w tym 4% katolików (ponad 2 tysiące).

Pierwsza Msza św. w nowo wybudowanym kościele w Bridgetown została odprawiona 4 marca 1973 r. Świątynię budowali razem z parafianami dominikanie, stąd jej patronem został św. Dominik. Parafia objęła swoim zasięgiem gęsto zaludniony obszar na południu wyspy. na jej terenie znajduje się m.in. lotnisko oraz popularna dzielnica turystyczna. Jest to jeden z 12 okręgów administracyjnych, którego nazwa przetrwała od czasów kolonizacyjnych i pochodzi z tradycji anglikańskiej.

Wnętrze kościoła św. Dominika w BridgetownKościół jest zbudowany na planie rotundy. Żelbetonowy szkielet został spięty rozetą pod dość wysokim sklepieniem. Wiele ścian powstało z tutejszego kamienia pozyskiwanego ze skały koralowej o szarym odcieniu. W świątyni jest doże elementów z drewna, np. ławki i okiennice, ponieważ metal w miejscowym klimacie szybko koroduje. Aby ułatwić wentylację, zastosowano otwarte otwory okienne u szczytu ścian oraz ruchome, drewniane żaluzje od dołu. Wnętrze kościoła jest amfiteatralnie nachylone do prezbiterium. Z boku znajduje się kaplica z Najświętszym Sakramentem, w której sprawuje się Eucharystię w dni powszednie. Obok ołtarza mieści się baptysterium w formie małego basenu. Całość wystroju jest utrzymana w tonacji czarno-białej. Kościół wydaje się bardzo poważny i skromny, skłania do modlitwy i zadumy. Za ołtarzem głównym znajduje się bardzo cenny krucyfiks, zakupiony w Weronie oraz rzeźba Madonny z Dzieciątkiem.

Pallotyni objęli parafię w lipcu 2008 r. Na czele wspólnoty stanął ks. Łukasz Kopaniak SAC. Miejscowa wspólnota od razu rozpoczęła gorliwą posługę duszpasterską i realizacjęCentrum parafialne im. Jana Pawła II w Bridgetown różnych projektów w parafii. W maju 2011 r. zakończono budowę Centrum Parafialnego im. Jana Pawła II, mogącego pomieścić około 300 osób. W sierpniu 2011 r. kanonicznie erygowano pallotyńską wspólnotę przy nowo powstałym centrum parafialnym. Pallotyni opiekują się ponadto parafią pw. Matki Bożej Bolesnej, znajdującą się w północnej części wyspy. Podejmują się posługi kapłańskiej w Szpitalu Królowej Elżbiety (jedynym szpitalu na wyspie) oraz urszulanek Unii Rzymskiej.

Parafia liczy ponad 600 wiernych, z których ponad 120 należy do różnych wspólnot i angażuje się w życie parafii. Z wielu grup parafialnych w posłudze duszpasterskiej szczególnie pomagają nadzwyczajni szafarze Najświętszego Sakramentu, którzy rozdają komunię (zawsze jest ona pod dwiema postaciami) podczas Mszy św. i roznoszą komunię chorym, oraz wspólnota charytatywna, licząca ponad 40 członków. Wspólnota ta przygotowuje codziennie posiłki dla 120 dzieci, a w każdą środę ponad 100 posiłków dla biednych rodzin. Ponadto prowadzi kilka programów szkoleń dla bezrobotnych oraz dodatkowe zajęcia lekcyjne dla dzieci i młodzieży.