Kamerun/Regia Świętej Trójcy

Republika Kamerunu to państwo w środkowej Afryce, nad Zatoką Gwinejską. Jest członkiem ONZ, Unii Afrykańskiej i innych organizacji międzynarodowych. Ponad 30% całkowitej populacji żyje za mniej niż 5 zł dziennie. Kamerun słynie z produkcji kawy, kakao, bawełny, bananów i roślin oleistych. Główne religie to chrześcijaństwo (katolicyzm – 38,6% i protestantyzm – 31,6%), islam (18,3%) i tradycyjne religie plemienne (3,3%).

Początki pallotyńskiej obecności w Kamerunie sięgają roku 1890 i wiążą się z przybyciem do tego afrykańskiego kraju pierwszej grupy niemieckich misjonarzy, księży, braci i studentów. Jednym z pierwszych był ks. Heinrich Vieter, który w 1904 r. został wikariuszem apostolskim i pierwszym biskupem. Misja od początku była poświęcona Maryi, Królowej Apostołów. Jej dynamiczny rozwój poprzez zakładanie stacji misyjnych, szkół, seminarium itp. przerwała pierwsza wojna światowa. Pallotyni zostali zmuszeni do opuszczenia kraju na około 50 lat. W 1964 r., na wyraźną prośbę biskupa Yaounde, pallotyni z Prowincji Trójcy Świętej z Limburga powrócili do Kamerunu. Około dziesięć lat później do ich drzwi zapukał pierwszy kameruński kandydat, zapoczątkowując w ten sposób rozwój misji, która w 1990 r. stała się Delegaturą Prowincji Niemieckiej. Rada Generalna, na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2008 r., erygowała Regię Kameruńsko-Nigeryjską, która jest drugą pallotyńską jednostką na kontynencie afrykańskim, a jej historia rozpoczęła się 8 grudnia 2008 r., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi. Nowa regia wybrała dla siebie nazwę prowincji macierzystej, czyli Trójcy Przenajświętszej. Terytorium regii pokrywa się z granicami Kamerunu i Nigerii. Członkowie regii (stan na 31.12.2014): członkowie konsekracji wieczystej 77, biskupi 1, kapłani 66, bracia 4, alumni 6, członkowie konsekracji czasowej 44, alumni 44, kandydaci okresu wstępnego 13, alumni 13, RAZEM 134. Pallotyńscy misjonarze (wszyscy są Kameruńczykami) pracują w sześciu diecezjach w kraju: prowadzą parafie i jedną szkołę średnią. Na uwagę zasługuje Centrum Duszpasterskie „Jana XXIII”, gdzie proponuje się duchową i apostolską formację, i wraz z innymi instytutami zakonnymi wyświęca się do formacji kandydatów w dwóch szkołach wyższych na wydziale filozofii (Instytut Mukasa) i teologii (szkoła św. Cypriana). Pięciu kameruńskich księży pracuje również w Republice Południowej Afryki; są odpowiedzialni za domy formacyjne. To oznacza, że oni sami stali się misjonarzami zgodnie z linią Papieża Pawła VI, który wzywał Afrykańczyków, aby „zostawali misjonarzami na swoim kontynencie”. Data 8 grudnia przypomina o zawierzeniu Kamerunu Maryi Królowej Apostołów dokonanym przez biskupa Heinricha Vietera właśnie 8 grudnia 1890 r. w początkach ewangelizacji. W ten sposób wypełnia się przepowiednia założyciela Pallotynów, świętego Wincentego Pallottiego, który na łożu śmierci zapewnił dwunastu pierwszych pallotynów, którzy przy nim byli, że „Stowarzyszenie rozwinie się, Bóg mu będzie błogosławił, a wy to zobaczycie. Mówię to wam nie dlatego, że mam ufność, ale dlatego, że mam pewność”.