Księża Pallotyni odprawiają codziennie 3 Msze Święte (zbiorowe) zwane wieczystymi. Do Mszy św. wieczystych można wpisać zarówno osoby zmarłe jak i żyjące (prosimy zaznaczyć czy jest to osoba żyjąca czy zmarła). Każda osoba wpisana do Mszy świętych wieczystych uczestniczy „w dobrach duchowych” za życia i po śmierci. Ofiara składana na ten cel jest dowolna.

Rodzaj mszy: Msze św. Wieczyste

Prosimy wypełnić pole
Prosimy wypełnić pole
Prosimy wypełnić pole
Prosimy wypełnić pole
Proszę wypełnić pole
Proszę wypełnić pole
Proszę wypełnić pole
Proszę wypełnić pole swoim adresem e-mail
Proszę wypełnić pole