W każdy czwartek we wspólnocie Księży Pallotynów w Medziugorie /Medjugorje/, w Polskim Domu Pielgrzyma odprawiana jest msza święta w podawanych przez ofiarodawców intencjach.

Zamawiane intencje umożliwiają stałą troskę modlitewną oraz korzystanie z owoców Najświętszej Ofiary Mszy św., dla tych których powierzamy trosce modlitewnej. Msza święta jest sprawowana zarówno za żywych jak i za zmarłych, o błogosławieństwo, o zdrowie a także w intencjach dziękczynnych. Datki składane przy okazji zamawiania intencji Mszy świętych mediugorskich przekazywane są na wychowywanie i troskę o powołania kapłańskie i zakonne.

Rodzaj mszy: Msze święte medziugorskie. W trosce o powołania

Prosimy wypełnić pole
Prosimy wypełnić pole
Prosimy wypełnić pole
Prosimy wypełnić pole
Proszę wypełnić pole
Proszę wypełnić pole
Proszę wypełnić pole
Proszę wypełnić pole swoim adresem e-mail
Proszę wypełnić pole