Projekt pomocy dzieciom Casa Hogar, Kolumbia

Miejsce: Kolumbia

Koszt projektu: 135 000 Złotych (rocznie)

Kod projektu: CO01D

1%
Zebrane
1070 Złotych
Potrzebne
135000 Złotych
Chcę pomóc

Casa Hogar, czyli ognisko domowe

Projekt pomocy dzieciom Casa Hogar, Kolumbia

Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, wyżywienia i edukacji

Casa Hogar, czyli ognisko domowe, to dom w którym mieszkający i przebywający czują się jak w rodzinie. Jest to dom dziecka im Jana Pawła II, który po pandemii służy jako świetlica dla dzieci z najuboższych rodzin który w rzeczywistości społecznej są zagrożeni różnemu rodzaju bycia wykorzystanym. Dom został założony przez misjonarzy Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) w 2003 roku w miejscowości Bello, który znajduję się w północnej części miejskiej aglomeracji drugiego co do wielkości miasta w Kolumbii Medellin. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, wyżywienia i edukacji oraz w razie potrzeby opieki medycznej stało dla misjonarzy jednym z podstawowych zadań obok działalności ewangelizacyjnej. Obecnie naszą opieką obejmujemy ponad 40 dzieciaków w samej świetlicy i kilka osób przychodzących po paczki żywnościowe.

By mieli co jeść

Dzięki projektowi dzieci otrzymują regularne posiłki, a syte dziecko lepiej się uczy i mniej podatne na choroby. Każdego dnia wszyscy podopieczni otrzymują obiad i w koniecznych sytuacjach paczki żywnościowe do domu lub przekąski do szkoły. Zazwyczaj dofinansowują się zakupy pomocy dydaktycznych, opłacenie szkoły, a także transport, ubezpieczenie oraz badania lekarskie i leki. Niestety misjonarze nie dysponują środkami, by zapewnić utrzymanie domu i liczą na każdą pomoc.

Kwota Projektu 135 000 złotych

Odpowiedzialni za projekt ks. Dominik Kaczmarek SAC, Bello oraz ks. Jan Oleszko Sekretarz Misyjny Prowincji Chrystusa Króla SAC, Warszawa.

Tak można nam pomóc

20zł 50zł 100zł
Prosimy wybrać kwotę
Prosimy wypełnić pole
Prosimy wypełnić pole
Prosimy wypełnić pole swoim adresem e-mail