Casa Hogar chroni dzieci przed życiem na ulicy, Kolumbia

Miejsce: Kolumbia

Koszt projektu: 135 000 Złotych (rocznie)

Kod projektu: CO01D

1%
Zebrane
1270 Złotych
Potrzebne
135000 Złotych
Chcę pomóc

Wsparcie edukacji i leczenia

Sztandarowym projektem prowadzonym przez misjonarzy od 23 lat jest Casa Hogar Juan Pablo II w Bello. Celem projektu jest uchronienie dzieci przed życiem na ulicy, które generuje wiele zagrożeń. Na przestrzeni tych lat dom funkcjonował w różnych formach. Obecnie pomoc kierowana jest do dzieci z najuboższych rodzin, dzieci żyjących w osamotnieniu oraz z rodzin niepełnych. Dom przyjmuje około 40 dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Pomoc zasadniczo jest skoncentrowana na wszelkich kwestiach związanych z edukacją. Opłacana jest nauka w szkole, ubezpieczenie, zakup książek i wyprawek szkolnych. Pokrywane są koszty transportu do szkoły, zakupu środków medycznych i badań lekarskich. W trudnych sytuacjach rodziny dzieci wspierane są w opłatach rachunków za gaz, prąd, wodę itp. Jeden z wychowanków, związany od lat z Casa Hogar, odbywa studia na wydziale architektury, dzięki ofiarodawcom z Polski, którzy ufundowali mu stypendium na poziomie uniwersyteckim.

Casa Hogar chroni dzieci przed życiem na ulicy, Kolumbia

Zapewnienie codziennego posiłku

Oprócz pomocy związanej z kosztami nauki i leczenia, podopieczni otrzymują regularne posiłki, dzięki którym są mniej podatni na choroby i mogą skupić się na nauce. Każdego dnia wszyscy wychowankowie otrzymują obiad, a w razie konieczności również paczki żywnościowe do domu lub przekąski do szkoły. Misjonarze nie dysponują takimi środkami, aby zapewnić utrzymanie domu i dzieci, dlatego bardzo liczą na każdą pomoc. Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy pomogą podopiecznym Casa Hogar. Opieka oraz możliwość edukacji, zapewni dzieciom bezpieczeństwo, rozwój, a w przyszłości pracę. Odpowiedzialni za projekt: ks. Dominik Kaczmarek SAC (Kolumbia) oraz ks. Jan Oleszko SAC, sekretarz ds. misji Prowincji Chrystusa Króla SAC, Warszawa.

Tak można nam pomóc

20zł 50zł 100zł
Prosimy wybrać kwotę
Prosimy wypełnić pole
Prosimy wypełnić pole
Prosimy wypełnić pole swoim adresem e-mail