Remont Casa Hogar, domu dla opuszczonych dzieci, Kolumbia

Miejsce: Kolumbia

Koszt projektu: 25 310 Złotych

Kod projektu: CO02K

1%
Zebrane
306 Złotych
Potrzebne
25310 Złotych
Chcę pomóc

Dom dziecka im. Jana Pawła II został założony przez misjonarzy pallotynów w 2003 r. Znajduje się w Bello, w północnej części Medellín, drugiego co do wielkości miasta w Kolumbii. Sytuacja ekonomiczna wielu rodzin jest tu trudna, zwłaszcza dzieci, którymi nikt się nie interesuje. Narażone są one na różne zagrożenia – narkotyki, alkohol, handel ludźmi, prostytucja, wcielanie do band ulicznych i bojówek zbrojnych. Dlatego zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, wyżywienia i edukacji oraz w razie potrzeby opieki medycznej stało dla misjonarzy jednym z podstawowych zadań obok działalności ewangelizacyjnej. Obecnie z pobytu w Casa Hogar systematyczną opieką objętych jest ponad 40 dzieci.

Casa Hogar – bezpiecznie miejsce dla zapomnianych dzieci

W ciągu ostatnich pięciu lat, dzięki pomocy Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego, udało się zrealizować wielki projekt wymiany dachu i dokończenie budowy trzeciego piętra budynku Casa Hogar. Obecnie konieczny jest remont łazienek dla dzieci na drugim piętrze oraz dokończenie wykonania elewacji budynku. Całkowity koszt remontu wynosi 25 310 złotych, co niestety przekracza możliwości finansowe misjonarzy w Kolumbii. Koszty obejmują: materiały budowlane, elektryczne i hydrauliczne, wyposażenie, wynajem rusztowań, transport materiałów, wywóz gruzu, robociznę itp.

Dzięki Państwa wsparciu, o które serdecznie prosimy, podopieczni Casa Hogar będą mogli spędzać czas w budynku spełniającym wymogi bezpieczeństwa, stawiane przez przepisy państwowe.

Odpowiedzialni za projekt: ks. Dominik Kaczmarek SAC (Bello, Kolumbia) oraz ks. Jan Oleszko SAC, sekretarz ds. misji Prowincji Chrystusa Króla SAC, Warszawa.

Tak można nam pomóc

20zł 50zł 100zł
Prosimy wybrać kwotę
Prosimy wypełnić pole
Prosimy wypełnić pole
Prosimy wypełnić pole swoim adresem e-mail