Projekt remontu łazienek i dokończenie elewacji Casa Hogar, Kolumbia

Miejsce: Kolumbia

Koszt projektu: 25 310 Złotych

Kod projektu: CO02K

0%
Zebrane
6 Złotych
Potrzebne
25310 Złotych
Chcę pomóc

Jest to dom dziecka im Jana Pawła II, który po pandemii służy jako świetlica dla dzieci z najuboższych rodzin który w rzeczywistości społecznej są zagrożeni różnemu rodzaju bycia wykorzystanym. Dom został założony przez misjonarzy Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) w 2003 roku w miejscowości Bello, który znajduję się w północnej części miejskiej aglomeracji drugiego co do wielkości miasta w Kolumbii Medellin. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, wyżywienia i edukacji oraz w razie potrzeby opieki medycznej stało dla misjonarzy jednym z podstawowych zadań obok działalności ewangelizacyjnej. Obecnie naszą opieką obejmujemy ponad 40 dzieciaków w samej świetlicy i kilka osób przychodzących po paczki żywnościowe.

By mieli dach nad głową

Przez ostatnie pięć lat dzięki pomocy Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego udało się zrealizować wielki projekt wymiany dachu i dokończenie 3 piętra. Obecnie konieczny jest remont łazienek dla dzieci na 2 piętrze oraz dokończenia elewacji budynku. Całkowity koszt remontu wynosi 25 310 złotych, co niestety przekracza możliwości finansowe pallotynów w Kolumbii. Dzięki realizacji obecnego projektu dzieci z Domu Dziecka będą mieli godziwe warunki życia a dom będzie spełniał wymagania stawiane przez przepisy państwowe.

Koszt Projektu 25 310 zł.

Odpowiedzialni za projekt ks. Dominik Kaczmarek SAC, Bello, Kolumbia oraz ks. Jan Oleszko SAC Sekretarz Misyjny Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, Warszawa.

Tak można nam pomóc

20zł 50zł 100zł
Prosimy wybrać kwotę
Prosimy wypełnić pole
Prosimy wypełnić pole
Prosimy wypełnić pole swoim adresem e-mail