W NUMERZE…

2 LIST MISYJNY
ks. dr G. Młodawski SAC

MODLITWA MISYJNA
6 Jubileuszowa nowenna do św. Wincentego Pallottiego

PROPOZYCJE MISYJNYCH SPOTKAŃ REKOLEKCYJNYCH
6 Dni skupienia
7 Rekolekcje
7 Czuwanie misyjne
8 Rekolekcje w drodze
WIADOMOŚCI
9 Pallotyński rok misyjny w skrócie
POMOC DLA MISJI
12 Projekty i dzieła

18 FORMY POMOCY MISJOM

Czytać w PDF