W NUMERZE…

2 LIST MISYJNY
ks. dr G. Młodawski SAC
PROPOZYCJE MISYJNYCH SPOTKAŃ REKOLEKCYJNYCH
4 Dni skupienia
5 Rekolekcje
5 Pielgrzymka Współpracowników i spotkanie popielgrzymkowe
6 Rekolekcje w drodze
7 PAŹDZIERNIK 2019
Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym
NOWE PALLOTYŃSKIE MISJE
8 Misja w „kraju prawych ludzi”
ks. S. Filipek SAC, ks. D. Sala SAC
9 Na kazachskich stepach
ks. dr W. Pęski SAC
POMOC DLA MISJI
10 Inicjatywy, programy i ich realizacja
WIADOMOŚCI
13 Pallotyński rok misyjny w skrócie
18 FORMY POMOCY MISJOM
Współpraca w działalności misyjnej i reewangelizacji

Czytać w PDF