W NUMERZE…

2 LIST MISYJNY
ks. dr Z. Hanas SAC, Wyższy Przełożony Prowincji Chrystusa Króla
6 Jubileuszowa Nowenna dziękczynna za pallotyńskie dzieła misyjne
7 Rok Sługi Bożego Stanisława Szulmińskiego
8 KATECHEZA ZDALNA MISYJNA
ks. M. Zakrzewski SAC
9 MISJA DUCHOWEGO WSPARCIA
10 Pallotyńska Adopcja Serca
Niech Bóg po tysiąckroć odpłaci za dobro okazane dzieciom!
A. Kochanowska
12 POMOST – Pallotyńskie Dzieło Pomocy dla Katolików na Wschodzie
ks. W. Osica SAC
13 Pallotyński rok misyjny w skrócie
16 FORMY POMOCY MISJOM
Współpraca w działalności misyjnej i reewangelizacji

Czytać w PDF