W NUMERZE…

3 LIST MISYJNY
ks. J. Oleszko SAC, sekretarz ds. misji
5 Z FRANCISZKIEM
„Maryja wstała i poszła z pośpiechem”
Fragmenty orędzia na Światowy Dzień Młodzieży w Lizbonie
7 Złoty jubileusz polskich pallotynów w Brazylii
ks. A Karbowy SAC
10 Gorliwość z ducha Ewangelii
Przesłanie ks. Generała Z. Hanasa SAC
12 Moje serce zawsze jest w Brazylii
Rozmowa z ks. A. Karbowym SAC, przełożonym Regii Matki Bożej Miłosierdzia w Brazylii
16 Owoce ewangelicznego zasiewu
Wspomnienia ks. J. Sopickiego SAC
18 Żyć duchem wieczernika
Refleksja jubileuszowa ks. C. Zająca SAC
19 Pallotyni w kraju Krzyża Południa
Wspomnienia ks. P. Kowalczyka SAC
20 Charyzmat pallotyński w życiu Brazylijczyków
Trzy sekrety wzrostu
ks. D. L. Rocchetti
Moja droga przemiany
C. V. Santos
50 lat obecności polskich pallotynów w Brazylii
– 25 lat obecności pallotynów w moim życiu
C. Santos
24 Dla Boga jestem gotów iść do piekła
Fragmenty archiwalnego wywiadu z ks. J. Maślanką SAC
26 AKTUALNOŚCI MISYJNE
28 FUNDACJA SALVATTI.pl
Kraj z kawy słynący
M. Mostowska, wiceprezes Fundacji Salvatti.pl
29 PALLOTYŃSKA ADOPCJA SERCA
Adopcja Serca zmieniła moje życie
J. C. Ndayisenga
30 Wierni swojej misji do końca
Wspomnienie zmarłych misjonarzy z Brazylii
oprac. br. A. Fułek SAC

Czytać w PDF