W NUMERZE…

2 LIST MISYJNY
ks. dr G. Młodawski SAC
MISYJNE SPOTKANIA REKOLEKCYJNE
4 Dni skupienia
5 Rekolekcje
5 Czuwanie misyjne
6 Pielgrzymki
WYDARZENIA
7 Nowa święta i nowa błogosławiona
8 „Misjonarz w dom… i co dalej?”
9 Nowi misjonarze dla Wenezueli
10 Afrykański Kongres Miłosierdzia
PROJEKTY MISYJNE
11 Modlitwa w intencji pokoju na świecie
12 Tak! Rodzinie w Afryce
Budowa klasy szkolnej w Doume
13 Seminarium w Abobo
14 Pallotyńska Adopcja Serca
15 POMOST
Msze św. fatimskie w 100. rocznicę objawień w Fatimie
15 FUNDACJA SALVATTI.PL
Współpracuj z Fundacją Salvatti.pl
16 Współpraca w działalności misyjnej i reewangelizacji

Czytać w PDF