W NUMERZE…

3 LIST MISYJNY
ks. dr G. Młodawski SAC
4 INFORMACJE
6 NAUCZANIE PAPIESKIE
Zachęcani przez Ducha Świętego do misji
Przesłanie papieża na 54. Światowy Dzień Modlitw o powołania
8 Pallotyn nowym arcybiskupem metropolitą
9 Służyć Bogu i ludziom
Świadectwo powołania misyjnego
Ks. A. Tekieli SAC
STULECIE OBJAWIEŃ W FATIMIE
10 Fatima „moje Niepokalane Serce zwycięży”
13 Akt poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi
14 Jubileuszowa pielgrzymka Rodziny Pallotyńskiej na Krzeptówki
17 Z kart historii Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego
Pielgrzymowanie Maryi z Fatimy przez Polskę do Odessy
B. Sawicka
19 Rozwój kultu fatimskiego w Odessie
Ks. A. Siciński SAC
20 Z Matką Bożą przez Ukrainę
Rozmowa z ks. S. Firutem SAC
22 PALLOTYŃSKA ADOPCJA SERCA
Źródła radości
A. Kochanowska
24 AKTUALNOŚCI MISYJNE
26 Odmawiajmy różaniec
br. A. Fułek SAC
27 FUNDACJA SALVATTI.pl
My dajemy ręce, dołóż swoje serce!
M. Mostowska
28 KOCHALI MISJE
Wierni swojej misji do końca
oprac. br. A. Fułek SAC
29 Z MISYJNEGO SKARBCA
Afryka błaga o pokój
ks. J. Kędziora SAC
30 POSYŁAM WAS, MŁODZI!

Czytać w PDF