W NUMERZE…

2 LIST MISYJNY
ks. dr G. Młodawski SAC
PROPOZYCJE MISYJNYCH SPOTKAŃ
4 Niedziele misyjne
6 Pielgrzymka Przyjaciół Misji na Jasną Górę
6 Pallotyńskie rekolekcje misyjne
7 Rekolekcje w drodze
MISYJNE WYDARZENIA
8 Pierwsza w Polsce kaplica Matki Bożej z Kibeho
9 Zjazd rodzin misjonarzy
SYLWETKI PALLOTYNÓW
10 Obrońca prawdy
11 „Igol, człowiek legenda”
12 Misjonarz i lekarz trędowatych
MISYJNE WIADOMOŚCI
14 Pallotyński rok misyjny w skrócie
16 FORMY POMOCY MISJOM
Współpraca w działalności misyjnej i reewangelizacji

Czytać w PDF