W NUMERZE…

3 LIST MISYJNY
ks. dr G. Młodawski SAC
4 INFORMACJE
5 DOKUMENTY PAPIESKIE
Pius XI – Papież trudnych czasów międzywojennych
U. Siniarska
6 NAUCZANIE PAPIESKIE
W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post
8 Święcenia biskupie ks. Adriana Galbasa SAC
10 Miłosierdzie Boże w Burkina Faso
M. Mostowska
U PROGU JUBILEUSZU
12 Zdarzyło się przed wieloma laty… i zupełnie niedawno
Początki działalności Sekretariatu Misyjnego w Ząbkach
ks. prof. dr hab. Cz. Parzyszek SAC
14 Aby Współbracia misjonarze mogli owocnie pełnić swoją posługę
Rozmowa z sekretarzem ds. misji Prowincji Chrystusa Króla
ks. dr G. Młodawskim SAC
16 Posłani, aby głosić Słowo Boże
Pan Bóg otwiera ludzkie serca
ks. J. Gugała SAC
Twarzą w twarz z Jezusem
ks. T. Bazan SAC
Brat zakonny – pomocnik misjonarza
br. A. Fułek SAC
19 Bez nich Sekretariat nie mógłby sprawnie działać
22 KOCHALI MISJE
Wierni swojej misji do końca
oprac. br. A. Fułek SAC
24 KORESPONDENCJA MISYJNA
Hojność – cecha wrażliwego serca
Misyjna skrzynka modlitw
25 Razem od 100 lat: Jan Paweł II i pallotyni
br. A. Fułek SAC
26 AKTUALNOŚCI MISYJNE
28 PALLOTYŃSKA ADOPCJA SERCA
Adopcja Serca w rozdartej konfliktami Republice Kamerunu
A. Kochanowska
29 FUNDACJA SALVATTI.pl
Afrykański sklep charytatywny „Amakuru” po 4 latach działania
świętował I urodziny
M. Mostowska
29 Z MISYJNEGO SKARBCA
Tradycyjność afrykańskiej rodziny najlepszą cząstką dla świata
ks. J. Kędziora SAC

Czytać w PDF