W NUMERZE…

3 LIST MISYJNY
ks. dr G. Młodawski SAC
4 INFORMACJE
5 NAUCZANIE PAPIESKIE
„Oto ja, poślij mnie!”
Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny
7 U PROGU JUBILEUSZU
Spotkanie proboszczów
10 Relacja z Pielgrzymki Przyjaciół Pallotyńskich Misji na Jasnej Górze
11 Zdarzyło się przed wieloma laty… i zupełnie niedawno
Działalność wydawnicza pomocą w dziele ewangelizacji
B. Sawicka
12 Dział redakcyjno – wydawniczy
Daria
Barbara
Urszula
Małgorzata
14 Księgarnia misyjna
s. Krystyna
15 Posłani, aby głosić Słowo Boże
Dziękując za kapłańską służbę
ks. A. Religa SAC
Trzeba zachęcać do pomocy
ks. M. Pasiuk SAC
Moje powołanie spełnia się każdego dnia
ks. E. Sigel SAC
Życie podsuwa wciąż nowe wyzwania
ks. J. Limanówka SAC
ks. M. Zakrzewski SAC
20 Bez nich sekretariat nie mógłby sprawnie działać
Dział administracyjno–techniczy
Krzysztof
Bogdan
Ludwik
22 KOCHALI MISJE
Wierni swojej misji do końca
oprac. Br. A. Fułek SAC
24 KORESPONDENCJA MISYJNA
Hojność – cecha wrażliwego serca
Misyjna skrzynka modlitw
25 Zamyślenia brata Adama
Historia powstania „Wieczerników misyjnych”
br. A. Fułek SAC
26 Aktualności misyjne
red. D. Obst
28 PALLOTYŃSKA ADOPCJA SERCA
STARTUJE W BURKINA FASO
ks. S. Filipek SAC
29 FUNDACJA SALVATTI.pl
30 Z MISYJNEGO SKARBCA
Tradycyjność afrykańskiej rodziny najlepszą cząstką dla świata, cz. 3
ks. J. Kędziora SAC

Czytać w PDF