Pallotyni na peryferiach potrzebujących Ewangelii

Drodzy Przyjaciele Misji
W trwającym Roku Miłosierdzia dane nam jest uczestniczyć w doniosłych wydarzeniach, które umacniają naszą wiarę i są zachętą do pogłębiania osobistej relacji z Bogiem. Jubileusz Chrztu Polski oraz Światowe Dni Młodzieży przeżywane w Polsce rozbudziły chrześcijański entuzjazm w sercach wielu Polaków. W tym kontekście warto przypomnieć sobie, że istotnym elementem naszej wiary jest działalność misyjna. Uświadamiamy to sobie szczególnie w Tygodniu Misyjnym, który w tym roku rozpoczniemy 23 października obchodami 90. Światowego Dnia Misyjnego. Ojciec Święty Franciszek w swoim przesłaniu na ten dzień wzywa nas do odważnego pójścia na wszystkie peryferie potrzebujące Ewangelii. Wskazuje na znaczenie dzieł edukacyjnych oraz roli kobiet, a także całych rodzin w świecie misyjnym. Podkreśla, że wiara jest darem Boga i owocem miłosierdzia osób niosących Ewangelię oraz wspierających misje modlitwą i ofiarami.
Papież Franciszek, podczas niezapomnianych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, zauważył, że „Polska chce być wiecznie młodym obliczem miłosierdzia”. Dla nas, pallotynów, Światowe Dni Młodzieży miały dodatkowo ważny wymiar. W czasie modlitewnego czuwania na Campus Misericordiae adoracja Najświętszego Sakramentu odbyła się w ołtarzu „Światło Pojednania i Pokoju”, który przeznaczony jest do sanktuarium  Matki Bożej w Kibeho w Rwandzie.

Więcej…

 

Kościół misyjny, świadek miłosierdzia. Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny 2016

Drodzy Bracia i Siostry!
Przeżywany przez Kościół Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia rzuca szczególne światło również na Światowy Dzień Misyjny 2016: zaprasza nas do spojrzenia na misję ad gentes jako wspaniałe, ogromne dzieło miłosierdzia, zarówno co do ducha jak i co do ciała. W istocie w tym Światowym Dniu Misyjnym wszyscy jesteśmy zaproszeni do „wyjścia” jako uczniowie-misjonarze, każdy oddając na tę służbę swoje talenty, swoją kreatywność, swoją mądrość i doświadczenie, aby nieść orędzie Bożej czułości i współczucia całej rodzinie ludzkiej. Na mocy nakazu misyjnego Kościół troszczy się o tych, którzy nie znają Ewangelii, bo pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do doświadczenia miłości Pana. „Misją Kościoła jest głoszenie miłosierdzia Boga, bijącego serca Ewangelii” (Bulla Misericordiae vultus, 12) i głoszenie go w każdym zakątku ziemi, aby dotarła do każdej kobiety, mężczyzny, osoby starszej, człowieka młodego i dziecka.

Więcej…

 

Msze święte listopadowe

Święty Jan Paweł II uczył, że Kościół żyje dzięki Eucharystii. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła. Na różne sposoby Kościół doświadcza z radością, że nieustannie urzeczywistnia się obietnica: «A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28,20). Wierząc, że Msza święta jest uobecnieniem ofiary Chrystusa, na ołtarzu składamy nasze intencje modlitewne. Zapraszamy do nadsyłania próśb, podziękowań oraz imion bliskich Zmarłych, których będziemy obejmować modlitwą podczas Eucharystii.

Więcej…

 

Spotkanie Adopcji Serca w Roku Miłosierdzia

We wtorek, 25 października 2016 r., odbyło się w Warszawie tradycyjne, doroczne spotkanie Rodziców Adopcji Serca. W czasie Mszy Świętej, w kazaniu, ks. Jan Kędziora SAC nawiązał do orędzia papieża Franciszka na niedzielę misyjną, w którym przypomina on, że najważniejszą misją Kościoła jest głoszenie Bożego Miłosierdzia.

Więcej…

 

Kolumbia: Z kroniki wspólnoty parafialnej i palotyńskiej w Bello (12)

Rocznica Domu Dziecka Casa Hogar (30.08.2016)
We wtorek 30 sierpnia podczas wieczornej Eucharystii świętowaliśmy 13 rocznicę istnienia Domu Dziecka. Podczas koncelebrowanej Mszy świętej modliliśmy się przede wszystkim w duchu dziękczynienia.

Więcej…

 

„TAK! RODZINIE W AFRYCE” – pomoc w edukacji

W ramach programu pomocy rodzinom afrykańskim zapraszamy do objęcia pomocą materialną studentów z Afryki, zgłoszonych przez naszych misjonarzy. Prezentujemy dwoje absolwentów szkół średnich, którzy - mimo trudnej sytuacji finansowej swoich rodzin - pragną kontynuować naukę na uniwersytecie.

Więcej…

 

KONTAKT

FORMULARZ KONTAKTOWY

PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY PROWINCJI CHRYSTUSA KRÓLA [mapka]
ul. Skaryszewska 12, skr. poczt. 255
03-802 Warszawa


tel. 22/ 77 15 119 lub 77 15 129
fax 22/ 78 16 759
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
http: www.sekretariat-misyjny.pl

Więcej…

 

Papieska intencja ewangelizacyjna, październik 2016

Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich radość i odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii.
„Dziękujemy Bogu za ten wielki dar dla Kościoła katolickiego w Laosie: cieszymy się z trzech nowych kapłanów, którzy będą służyć małej wspólnocie katolickiej w naszym kraju”, powiedział podczas uroczystości święceń kapłańskich Paul Lattana Sunthona, Augustina Saegna Sii Bunti i Michaela Kanthak Vilae Luong Di, Administrator Apostolski z Luang Prabang, prałat Tito Banchong Thopanhong.

Więcej…

 

Entuzjazm i dobre chęci w Biłohirii

W czasie, gdy wszystkie rzeki na Ukrainie torowały sobie najkrótszy szlak na południe, do Czarnego Morza, rzeka Horyń na Wołyniu w dumnej samotności kierowała swój bieg na północ.

Więcej…

 

Kibeho: Światło Pojednania i Pokoju

Ołtarz adoracji, przy którym w Krakowie modlił się wraz z młodzieżą Ojciec Święty Franciszek, peregrynuje po parafiach. Znajdował się już w sanktuarium na Jasnej Górze, w Parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie, w Sanktuarium Bożego Grobu w Miechowie oraz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Spiskiej Nowej Wsi/Słowacja.

Więcej…

 

Modlitwa w pallotyńskich parafiach w intencji misji i powołań

Miniony Rok Życia Konsekrowanego, przeżywany w Kościele z woli Ojca Świętego Franciszka oraz Krajowy Kongres Misyjny, który odbył się w 2015 r. pod hasłem Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału – to okazje do szczególnego dziękczynienia Bogu za misjonarzy. W odniesieniu do tych wydarzeń w pallotyńskich parafiach w Polsce odbywają się w latach 2015/2016 Niedziele Misyjne, przeprowadzane przez ks. dra Grzegorza Młodawskiego SAC, Dyrektora ds. Misji i Pomostu.

Więcej…