30 Mszy świętych w dniu 22 stycznia 2017 r.

Zbliża się wspomnienie św. Wincentego Pallottiego, Założyciela Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotyni). W tym dniu św. Wincenty z pewnością wstawia się u Boga w poleconych intencjach. Z wiarą będziemy przedstawiać intencje mszalne nadesłane do Sekretariatu Misyjnego.
22 stycznia 2017 roku, w dniu wspomnienia św. Wincentego Pallottiego, odprawimy we wszystkich kościołach pallotyńskich 30 Mszy świętych zbiorowych.
Będziemy modlić się za wstawiennictwem naszego świętego Założyciela w Waszych intencjach przysłanych na nasz adres. Ofiary złożone z tej okazji przeznaczone będą na misje.
Zapraszamy do przysyłania intencji mszalnych.

 

WKS: Powitanie Nowego Roku w Bazylice Matki Bożej w Yamoussoukro

W uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, 1 stycznia 2017 roku, do Bazyliki Matki Bożej Pokoju w Yamoussoukro przybyła doroczna pielgrzymka Wspólnoty Świętego Idziego. Celem spotkania była modlitwa w intencji pokoju oraz ukazanie działań Wspólnoty na rzecz pokoju i zaniechania przemocy na świecie. Członkowie Wspólnoty zorganizowali w tym celu marsz pokoju. Manifestacja zgromadziła 11 przyjaciół Wspólnoty z Yamoussoukro, 103 dzieci ze Szkoły Pokoju i ponad 300 wiernych i gości, którzy przybyli, aby towarzyszyć Wspólnocie w działaniach na rzecz pokoju.

Więcej…

 

Śp. Ks. Józef Maślanka SAC

W dniu 6 stycznia 2017 r. zmarł „misjonarz na barce” - ks. Józef Maślanka SAC, z Regii Matki Bożej Miłosierdzia w Brazylii. Był pierwszym pallotynem polskim, który przybył do Brazylii (1971 r.). Przez pewien czas pracował razem z pallotynami z Prowincji Santa Maria.

Więcej…

 

DRK: Porozumienie w sprawie konfliktu

Misjonarze pracujący w DRK i zrzeszeni w „Sieci na rzecz Pokoju w Kongu” zabrali głos w sprawie podpisanego 31 grudnia 2016 r. porozumienia pomiędzy największą formacją opozycyjną a obozem prezydenta Josepha Kabili i popierającą go garstką mniejszych ugrupowań opozycyjnych. Wskazując na pozytywne aspekty przyjętego dokumentu misjonarze wskazują na wiele niejasności, które mogą przeszkodzić w realizacji założeń porozumienia.

Więcej…

 

Weź udział w tworzeniu Centrum Adoracji w Kibeho

Każdy może mieć swój udział w realizacji projektu utworzenia Międzynarodowego Centrum Modlitwy w Kibeho – miejscu pierwszych objawień Matki Bożej na kontynencie afrykańskim. Dobrowolne ofiary można przesyłać na konto bankowe z dopiskiem: „CENTRUM MODLITWY W KIBEHO”.

Modlitwa w intencji pokoju na świecie

Jako pallotyńskie dzieło misyjne mamy ten dar i łaskę, że ołtarz adoracji Chrystusa Eucharystycznego, który został uświęcony poprzez modlitwę młodych i obecność papieża Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży, będzie docelowo umieszczony w prowadzonym przez nas sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kibeho, wybudowanym w miejscu objawień.

 

Więcej…

 

Modlitwa w pallotyńskich parafiach w intencji misji i powołań

Miniony Rok Życia Konsekrowanego, przeżywany w Kościele z woli Ojca Świętego Franciszka oraz Krajowy Kongres Misyjny, który odbył się w 2015 r. pod hasłem Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału – to okazje do szczególnego dziękczynienia Bogu za misjonarzy. W odniesieniu do tych wydarzeń w pallotyńskich parafiach w Polsce odbywają się w latach 2015/2016 Niedziele Misyjne, przeprowadzane przez ks. dra Grzegorza Młodawskiego SAC, Dyrektora ds. Misji i Pomostu.

Więcej…

 

Papieska Intencja Ewangelizacyjna, styczeń 2017

Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.

 

Spotkanie opłatkowo-noworoczne z Grupą Misyjną WSD

Spotkanie opłatkowo-noworoczne alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, należących do grupy misyjnej, z Dyrektorem ds. Misji, misjonarzami i współpracownikami misyjnymi, odbyło się 3 stycznia 2017 roku. Miejscem spotkania był Sekretariat Misyjny Prowincji Chrystusa Króla SAC w Ząbkach k. Warszawy.

Więcej…

 

Nowy projekt: Budowa klasy szkolnej w Doume

Doume to miasto położone na wschodzie Kamerunu, w regionie zaniedbanym i słabo rozwiniętym. Siostry pallotynki prowadzą tam przedszkole i dużą szkołę podstawową, liczącą ok. 450 uczniów. Grupy przedszkolne są duże. Prawie wszystkie dzieci chcą kontynuować naukę w szkole prowadzonej przez siostry, ale muszą liczyć się z tym, że z okolicy również zgłaszają się chętni. W ubiegłym roku z powodu przeciążenia klas, z których każda liczy prawie 80–90 uczniów, trzeba było oddalić ok. 50 osób ubiegających się o przyjęcie.

Więcej…

 

Dane teleadresowe

FORMULARZ KONTAKTOWY

PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY PROWINCJI CHRYSTUSA KRÓLA [mapka]
ul. Skaryszewska 12, skr. poczt. 255
03-802 Warszawa

https://www.facebook.com/sekretariat.misyjny

80 1020 104200008102 0009 9101 – PLN
konto podstawowe

[Przekaz bankowy do pobrania TUTAJ]

Więcej…