Pomoce duszp. Różne Przyspieszenie procesu beatyfikacyjnego s. Łucji

Przyspieszenie procesu beatyfikacyjnego s. Łucji

Papieska zgoda na przyspieszenie procesu beatyfikacyjnego s. Łucji.

Benedykt XVI zezwolił na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego siostry Łucji dos Santos. O papieskiej dyspensie od wymaganego prawem 5-letniego okresu oczekiwania po śmierci kandydata na ołtarze poinformował kard. José Saraiva Martins. Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 13 lutego przewodniczył w Coimbrze Mszy w trzecią rocznicę śmierci wizjonerki. Podkreślił, że papieska decyzja jest odpowiedzią na „prośbę biskupa Coimbry, Albino Mamede Cleto, popartą opinią wielu innych biskupów i wiernych z całego świata”. Oznacza ona, że diecezjalna faza procesu beatyfikacyjnego słynnej karmelitanki, podobnie jak w przypadku Jana Pawła II czy Matki Teresy z Kalkuty, rozpocznie się wcześniej niż to jest normalnie możliwe.
Siostra Łucja zmarła 13 lutego 2005 r., mając 97 lat. Była ostatnią z trojga pastuszków, którym w 1917 objawiała się Matka Boża. Franciszka i Hiacyntę, zmarłych wkrótce po zakończeniu objawień, Jan Paweł II beatyfikował w roku 2000.

[jp/ rv, afp, efe]